Besøgsrestriktioner på botilbud

hus
14. april 2021

Der er indført besøgsrestriktioner på udvalgte botilbud i Ballerup Kommune fra den 14. april.

OPDATERET DEN 3/5: Det har tidligere fremgået af denne artikel, at Helhedstilbuddet Stohkoltbuen har besøgsrestriktioner. De er ophævet dags dato. Tidligere er også besøgsrestriktioner på botilbuddet Rødbo ophævet den 26/4.

Besøgsrestriktionerne er gældende disse steder:

  • Botilbuddet Måløvgård, Møllemosen 4-8, 2760 Måløv
  • Voksne med Handicap, Bybjergvej 25, 2740 Skovlunde

Styrelsen for Patientsikkerhed har med virkning fra den 14.4.2021 påbudt Kommunalbestyrelsen at fastsætte restriktioner for besøgende på ovenstående botilbud i en periode på fire uger frem til den 12.5.2021. Det sker for at forebygge eller inddæmme udbredelsen af COVID-19.

Besøgsrestriktionerne på de omfattede botilbud indebærer:

1) at besøg i den del af boligen, som beboeren selv råder over, kan ske, hvis

a) besøget sker i en kritisk situation, eller

b) besøget foretages af højst 3 faste nære pårørende, dog højst 2 besøgende ad gangen,

2) at besøg kan ske i et dertil indrettet besøgsrum af højst 3 faste nære pårørende, dog højst 2 besøgende ad gangen, og

3) at besøg i andre situationer end de situationer, som er omfattet af pkt. 1 og 2, skal foregå på udendørs arealer.