Besøgsrestriktioner på botilbud forlænget

hus
23. december 2020

BEMÆRK: Restriktionerne er gældende og revurderes senest 14. april 2021.

Der er indført besøgsrestriktioner på en række botilbud i Ballerup Kommune. 

Besøgsrestriktionerne er gældende disse steder:

  • Helhedstilbuddet Stokholtbuen
  • Aflastningstilbuddet Torvevej
  • Rødbo
  • Bofællesskabet Sønderhaven
  • Bofællesskabet Hold-An Vej
  • Bofællesskabet Klakkebjerg
  • Bofælleskabet Egebjerg Bygade
  • Opgangsfællesskabet Skolehaven

Social- og Indenrigsministeriet har med virkning fra den 21.12.2020 ændret besøgsrestriktionerne på sociale tilbud, så det nu bliver muligt for beboerne at udpege i alt tre pårørende, der kan besøge dem i egen bolig. Dog kun to besøgende ad gangen.

Besøg i den del af boligen, som beboeren selv råder over, kan ske, hvis:
1. Besøget i borgerens egen bolig sker i en kritisk situation, eller
2. Besøget foretages af højst 3 faste nære pårørende (den nærmeste pårørende og yderligere 2 faste nære pårørende), dog højst 2 besøgende ad gangen.

Besøg kan også ske i et besøgsrum af højst 3 faste nære pårørende (den nærmeste pårørende og yderligere 2 faste nære pårørende), dog højst 2 besøgende ad gangen.

Øvrige besøg skal foregå på udendørs arealer.

Det er beboeren, der udvælger sine nære pårørende.

Der er telte ved de sociale tilbud, hvor det måtte være nødvendigt, til afvikling af udendørsbesøg, og besøg skal aftales på forhånd. 
 

Indendørs besøgsrum (OPDATERET 17. NOVEMBER)

Det er nu muligt at besøge pårørende i indendørs besøgsrum.

Læs mere: Plejecentre og sociale botilbud får mulighed for at oprette besøgsrum

Kontakt ved spørgsmål

Tag direkte kontakt til botilbuddet for at høre nærmere om, hvordan besøgsrestriktionerne påvirker hverdagen hos dem