Besøgsrestriktioner på plejecentre, -boliger og aflastningspladser

pleje og omsorg
11. september 2020

Der er indført besøgsrestriktioner på plejecentre, plejeboliger, aflastnings- og korttidspladser. Det sker efter et påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed

Styrelsen for Patientsikkerhed har påbudt Ballerup Kommune at udstede midlertidige besøgsrestriktioner på kommunens plejecentre, plejeboliger, aflastnings- og korttidspladser .
 
Besøgsrestriktionerne er indført for at forebygge smitte med coronavirus, da smitten de seneste dage har været stigende i hovedstadsområdet.
 
De midlertidige besøgsrestriktioner betyder:
  • 1) at besøg som udgangspunkt skal foregå på udendørs arealer,

og

  • 2) at besøg på indendørs arealer ikke kan ske, med mindre
  • a) besøget sker i en kritisk situation, eller
  • b) den besøgende er den nærmeste pårørende til beboeren.
Det er beboeren, der træffer beslutning om, hvilken pårørende der skal kunne komme på besøg på plejecentrets indendørsarealer.

Udendørsbesøg

Der bliver opstillet besøgstelte ved alle plejecentre fra lørdag den 12. september, og besøg skal aftales på forhånd med det pågældende plejecenter.

Varigheden af restriktionerne

De midlertidige besøgsrestriktioner er gældende øjeblikkeligt, og indtil Styrelsen for Patientsikkerhed ophæver påbuddet eller fastsætter et nyt påbud - dog senest indtil 1. oktober 2020, hvor bekendtgørelsen ophæves.
 
Udover Ballerup Kommune er påbuddet også gældende for 16 andre kommuner i hovedstadsområdet

Frivillige på plejecentrene

Frivillige og besøgsvenner må ikke færdes inden for på kommunens plejecentre, så længe påbuddet er gældende.

Caféer, aktivitetscentre og ældreklubber

Besøg og ophold i caféerne, aktivitetscentrene og ældreklubberne er suspenderet, så længe påbuddet er gældende.

Besøg der er undtaget restriktionerne

  • Besøg i kritiske situationer, såsom et uopsætteligt besøg fra en nær pårørende til en kritisk syg eller døende person. 
  • Ved kritiske situationer forstås også nære pårørendes besøg hos en voksen person, der på grund af en kognitiv funktionsnedsættelse mangler evnen til at forstå og acceptere besøgsrestriktionerne, og som derfor har et helt særligt behov for besøg.
  • Besøg fra den nærmeste pårørende er undtaget. Det er beboeren, der træffer beslutning om, hvilken pårørende der skal kunne på besøg på plejecentrets indendørsarealer.

Kontakt ved spørgsmål

Chef for Center for Voksne og Sundhed, Eva Borg, tlf. 2083 8700