Besøgsrestriktioner på plejecentre er ophævet

Plejecentre og botilbud
2. juli 2020

Besøg skal dog fortsat tilrettelægges og afvikles efter Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Siden den 18. maj har det været muligt at komme på udendørs besøg på Ballerup Kommunes plejecentre, og på indendørs besøg i særlige tilfælde. Fra i dag, den 2. juli, er det muligt at aflægge besøg både inde og ude.

Det betyder, at der i udgangspunktet ikke gælder særlige restriktioner for afviklingen af besøg. Besøgene skal dog fortsat tilrettelægges og afvikles, så det er sundhedsfagligt forsvarligt og følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer for håndtering af coronavirus i forhold til at holde afstand, rengøring og hygiejne.

Selvom besøgsrestriktionerne nu ophæves, har du som besøgende stadig et særligt ansvar for at hjælpe med, at der ikke kommer smitte ind til de allersvageste borgere, der er i størst risiko for at blive alvorligt syge og dø af sygdommen. Det gælder også for de borgere, som ikke modtager besøg.

Følgende retningslinjer skal derfor altid overholdes:

 • Pårørende og beboere skal være raske ved besøg og ikke have haft symptomer på sygdom minimum 48 timer før besøget
 • Besøgende og beboere må ikke være testet positiv for coronavirus, inden for de seneste syv dage, selvom de ikke har haft symptomer.

Ballerup Kommune opfordrer derudover til, at besøg på plejecentre arrangeres på en måde, så andre beboere skærmes, og risikoen for at bringe smitte ind på plejecenteret minimeres.

Ballerup Kommune opfordrer på trods af de ophørte restriktioner til, at:

 • Besøg primært foregår udendørs
 • Indendørs besøg kun finder sted, hvis udendørs besøg ikke er muligt
 • Indendørs besøg finder sted i beboerens egen bolig og ikke på fællesarealer
 • De besøgende kun færdes på fællesarealer for at komme til udendørs besøgslokaliteter eller til beboerens egen bolig
 • Besøgende benytter beboerens egen indgang, hvis beboeren har direkte indgang fra udearealer
 • Besøget aftales på forhånd, så personalet kan være med til at skabe trygge rammer for besøget i forhold til at minimere kontakt til andre beboere
 • Du ikke kommer på uanmeldt besøg
 • Der max kommer to besøgende ad gangen
 • Det er de samme få pårørende, der kommer på besøg over tid
 • Besøg begrænses til korte besøg (omkring 30 minutter)
 • Besøgende ikke har kontakt til andre beboere under besøget
 • Du ikke medbringer mad og drikke til beboeren
 • Der så vidt muligt er to meters afstand mellem beboer og besøgende
 • Man benytter værnemidler ved tæt kontakt. Plejecenteret stiller værnemidler til rådighed
 • Besøgende og beboere spritter eller vasker hænder før og efter besøget
 • Besøgende rengør kontaktflader efter besøg
 • Besøgende ikke benytter fælles indendørs faciliteter såsom toiletter og køkkenfaciliteter

I forbindelse med gåture opfordrer Ballerup Kommune derudover kraftigt til at:

 • Man holder sig fra steder med andre mennesker
 • Man undgår besøg på caféer, restauranter, butikker eller lignende
 • Man holder afstand til hinanden
 • Man ved gåture i kørestole holder sig bag beboeren hele tiden og undgår tæt ansigt til ansigt-kontakt

Mulighed for midlertidige besøgsrestriktioner

Der kan indføres midlertidige besøgsrestriktioner. De midlertidige besøgsrestriktioner kan indføres, hvis:

 • Den lokale leder finder det nødvendigt for at minimere risiko for smitte mod coronavirus for en eller flere borgere eller medarbejdere på grund af et konkret smitteudbrud på plejecenteret
 • Styrelsen for Patientsikkerhed udsteder et påbud om besøgsrestriktioner.

Det betyder fx at:

 • Et plejecenter midlertidigt kan lukke for alle besøg, hvis der er tilfælde af aktuel COVID-19 på plejecenteret
 • Antallet af besøgende begrænses, hvis det er nødvendigt for at minimere smitterisiko
 • Et eller flere plejecentre får et påbud af Styrelsen for Patientsikkerhed om at indføre besøgsrestriktioner. Det kan fx ske, hvis der er mere end 20 nye smittede pr. 100.000 indbyggere i den seneste uge.

Det skal understreges, at Ballerup Kommune har et særligt ansvar for at mindske risikoen for smittespredning i samfundet, herunder at mindske kontakter mellem smittekæder. Det handler om, at der ikke kommer smitte fra et plejecenter ud i det omkringliggende samfund.

I forbindelse med midlertidige besøgsrestriktioner, er det altid muligt at få besøg i kritiske situationer. Det er også altid muligt for en beboer at få besøg af den nærmeste pårørende (fx en ægtefælle eller et barn).

Cafeerne på plejecentrene åbner for besøg den 15. august, hvor der vil være retningslinjer for at undgå smitte.