Betaling af ejendomsskat i 2018

ejendomsskat
8. december 2017

Den 8. december modtager du ejendomsskattebilletten for 2018 som Digital Post

Har du fast ejendom i Ballerup Kommune, skal du i 2018 betale ejendomsskat den 5. februar og den 6. august 2018.

Du modtager din ejendomsskattebillet som Digital Post den 8. december 2017. Er du fritaget for Digital Post, modtager du ejendomsskattebilletten med almindelig post.

Betaling via betalingsservice eller indbetalingskort
Hvis betalingen af ejendomsskat ikke er tilmeldt betalingsservice, vil du modtage et indbetalingskort sidst i januar og sidst i juli måned inden betalingsfristen. Indbetalingskortet bliver sendt til din digitale postkasse (borger.dk eller e-boks). Er du fritaget herfor, vil du modtage indbetalingskortet med almindelig post.

Har du ikke modtaget et indbetalingskort
Modtager du ikke et indbetalingskort, kan du indbetale beløbet til Danske Bank på reg. nr. 4316 konto 000 300 0478 med oplysning om debitornr. eller ejendomsnr., som fremgår af ejendomsskattebilletten. Du har selv pligt til at sikre, at der betales inden sidste rettidige indbetalingsdag.

Fastfrysning af grundskylden
Som en del af finansloven 2017 blev det besluttet at fastfryse grundskylden i 2017. Det er på nuværende tidspunkt ikke vedtaget ved lov, om det samme gør sig gældende for 2018.

Du skal derfor betale det 1. rates beløb, som står på ejendomsskattebilletten. Bliver grundskylden også fastfrosset i 2018, vil du modtage besked i løbet af 1. halvår 2018.

Du kan læse mere om ejendomsskat, grundskyld og afgifter mv. på: https://ballerup.dk/borger/bolig-vand-varme/ejerbolig/ejendomsskat-og-ejendomsvurdering