Bliv medlem af vandråd

I 2017 oprettes vandråd for Isefjord og Roskilde Fjord
4. november 2019

Vandrådene arbejder sammen med kommunerne om at forbedre vandmiljøet i Danmark. Du kan blive medlem af et af to vandråd, som Ballerup Kommune er en del af.

Den 22. oktober blev bekendtgørelse om vandråd vedtaget. Som en del af bekendtgørelsen er der et ønske om at oprette vandråd i de to hovedvandoplande, som Ballerup Kommune sammen med andre kommuner er en del af.

Ballerup Kommunes offentlige vandløb hører til to hovedvandoplande:

  • 2.2 Roskilde Fjord og Isefjord
  • 2.4 Køge Bugt

Ballerup Kommune opfordrer landsdækkende erhvervsorganisationer, grønne organisationer og lokale foreninger, der arbejder med beskyttelse og benyttelse af vand, til at indstille medlemmer til vandrådene.

Du indstiller ved at sende en mail til Ballerup Kommune på mt-miljo@balk.dk. Du skriver navn på mulige medlemmer i mailen og hvilket vandråd, du ønsker deltagelse i. Send din mail senest den 15. november.

Senest den 2. december skal vandrådene være nedsat.

De nye vandråd bliver etableret i forbindelse med arbejdet med tredje planperiode af vandområdeplanerne.