Ungevejledningen

Efter mange gode år som døgninstitution er Ballerup Ungdomspension nedlagt med udgangen af august 2020. Nu indeholder tilbuddet kommunens kontaktpersonkorps på børneområdet: Det Udgående Team (DUT).

DUT har 12 kontaktpersoner ansat - alle med en pædagogfaglig baggrund - og de kan tilknyttes en ung efter aftale med en socialrådgiver. DUT har lokaler i den tidligere ungdomspension på Magleparken 3, men kontaktpersonerne mødes dog mest med de unge andre steder.

SOCIALE MEDIER