Obligatorisk sprogvurdering i 0. klasse

Fra den 1. august 2009 indførte Undervisningsministeriet en obligatorisk sprogvurdering i starten af børnehaveklassen, så undervisningen fra skoleårets start kan tage udgangspunkt i det enkelte barns sproglige kompetencer og forudsætninger. 
Kommunerne skal selv tilrettelægge en sprogvurderingsprocedure. I Ballerup tages der udgangspunkt i Ballerup Kommunes Børne- og Ungestrategi, således at resultaterne af sprogvurderingen anvendes til at skabe læringsmiljøer, hvor barnets sproglige udvikling støttes bedst muligt. 

SOCIALE MEDIER