Søger du bolig?

For at blive skrevet på venteliste til en bolig via den kommunale boliganvisning skal du opfylde de ansøgningsgrunde, som kommunalbestyrelsen har vedtaget.

Hvilke kriterier er gældende?
Kommunalbestyrelsen har besluttet følgende generelle kriterier for, hvem der kan skrive sig på opskrivningslisten til en bolig i Ballerup Kommune fremover:

  1. Boligsøgende bosat i Ballerup Kommune, som har fastansættelse i mindst 30 timer om ugen.
  2. Boligsøgende seniorer over 60 år bosiddende i Ballerup Kommune med behov for en mindre eller mere ældreegnet bolig.
  3. Boligsøgende unge bosat i Ballerup Kommune under uddannelse, samt andre unge under uddannelse, når uddannelsesinstitutionen eller lærepladsen ligger i Ballerup Kommune.
  4. Boligsøgende med fast arbejde på en virksomhed med adresse i Ballerup Kommune, som har fastansættelse i mindst 30 timer om ugen.
  5. Boligsøgende med fast tilknytning til arbejdsmarkedet i mindst 30 timer om ugen – uanset hvor arbejdspladsen er beliggende.

For at stå på opskrivningslisten skal man have et aktuelt boligbehov og være klar til at sige ja til en anvist bolig. Man skal som minimum være skrevet op til to boligområder.

Anvisningen af boliger via Boligkontoret sker ud fra en individuel konkret vurdering af de boligsøgendes behov og beboersammensætningen i de enkelte boligafdelinger. Det er kun boligselskaberne, der tildeler boliger efter et ventelisteprincip.

Hvordan bliver jeg skrevet op til en almen bolig?
Du skal udfylde et ansøgningsskema og herefter sende skemaet elektronisk direkte til Boligkontoret.

Start ansøgning nu.

Hvilke kriterier er gældende?
Hvis du bor i lejebolig i dag, skal du først kontakte dit boligselskab for at komme i betragtning til en anden bolig i boligselskabet.. Her er der ofte mulighed for at blive prioriteret højere på ventelisten, når du er lejer i forvejen og du har også mulighed for at bytte dig til en anden bolig.

Borgere i Ballerup med et påtrængende boligsocialt behov, fx på grund af sygdom, handicap eller ved skilsmisse, hvis der er hjemmeboende børn under 18 år, kan være berettiget til en akut boliganvisning. Listen er dog ikke udtømmende.

Boligkontoret anviser altid boliger ud fra en konkret vurdering af, hvilke boligsøgende der har det mest påtrængende behov for at få anvist en bolig set i forhold til den aktuelt ledigmeldte bolig.

Ballerup Kommune kan ikke akut hjælpe borgere med en bolig, hvis de er flyttet til kommunen med et såkaldt forudsigeligt boligproblem – dvs. borgere der:

  • tager ophold hos fx familie eller bekendte
  • indgår et periodebestemt midlertidigt lejemål
  • tilflytter en bolig, som de allerede på indflytningstidspunktet ved, er uegnet i forhold til størrelse, økonomi mv.

Hvordan bliver jeg skrevet op til en almen bolig?
Du skal udfylde et ansøgningsskema og herefter sende skemaet elektronisk direkte til Boligkontoret. Husk også at skrive dig op i et eller flere boligselskaber.

Start ansøgning nu.

 

Hvad er en midlertidig bolig
Ballerup Kommune har ind imellem adgang til midlertidige boliger i forbindelse med renoveringsprojekter i de almene boliger i Ballerup Kommune. Det er primært store boliger med huslejer på mellem 6.500 kr. og 12.500 kr., der kan udlejes på midlertidige kontrakter. Kontrakten er tidsbestemte til den 1. februar 2017.

Når lejemål i midlertidige boliger på tidsbestemte kontrakter ophører, får lejeren ikke anvist en anden bolig af Ballerup Kommune, ligesom lejeren ikke bliver genhuset af boligselskabet.

Ansøgere om midlertidige boliger via Boligkontoret i Ballerup Kommune, skal opfylde de samme kriterier som andre boligsøgende med et aktuelt boligbehov. Kriterierne fremgår nede i ansøgningsskemaet.

Hvordan søger jeg om en midlertidig bolig
Boligkontoret behandler kun skriftlige ansøgninger til de midlertidige boliger med dokumentation.

Du øger ikke dine chancer for at få en bolig ved at ringe til Boligkontoret. Boligkontoret kan ikke oplyse om ventetid. Da Boligkontoret først modtager oplysning om ledige boliger, når de er klar til udlejning, kan vi ikke forudsige, hvor og hvornår der bliver ledige boliger. 

Boligkontoret vil kontakte dig direkte, hvis der er mulighed for at tilbyde dig en midlertidig bolig. Det er derfor vigtigt, at du udfylder kontaktoplysningerne korrekt.

Ansøgningsskema om midlertidig bolig

Hvilke særlige forhold skal jeg være opmærksom på?
Der gør sig følgende ekstraordinære forhold gældende for midlertidige lejemål:

Lejeperiode:
Lejemålet kan kun tilbydes på en tidsbestemt kontrakt.

Istandsættelse:
Lejemålet er ikke istandsat ved indflytning. Evt. misligholdelse af tidligere lejer er dog udbedret og lejligheden er rengjort.

Der kan stilles maling til rådighed til maling af vægge og lofter efter aftale med boligselskabet - du skal selv udføre arbejdet.

Indskud:
Du skal betale indskud på lejemålet, men får det fulde beløb tilbage ved fraflytning med mindre, der er sket misligholdelse af lejemålet eller der er en huslejerestance.

Indskuddet tilbagebetales ved fraflytning, såfremt boligen ikke er blevet misligholdt i lejeperioden og der ikke er huslejerestance.

Boligstøtte:
Du kan søge boligstøtte, som til enhver anden lejebolig via borger.dk

Opsigelsesperiode:
Normalt er der tre måneders opsigelse, men på grund af de særlige betingelser, der gælder for midlertidige lejemål er opsigelsesfristen kun en måned.

Boligsøgning efter udløb af tidsbestemt kontrakt:
Når kontrakten udløber, får du som lejer ikke anvist en anden bolig af Ballerup Kommune, ligesom du ikke bliver genhuset af boligselskabet. Du opfordres derfor til at fortsætte din søgning efter bolig via boligselskaberne og diverse bolig portaler. Her vil opsigelsesvarslet på en måned gøre, at du ikke vil få dobbelt husleje.

 

Boligkontoret kan ikke oplyse, hvornår du kan få en bolig via den kommunale anvisning. Ventetiden afhænger dels af, hvor mange boliger kommunen råder over, dels af borgernes individuelle boligbehov. Da Boligkontoret først modtager oplysning om ledige boliger, når de er klar til udlejning, kan vi ikke forudsige, hvor og hvornår der bliver ledige boliger.

Du øger ikke dine chancer for at få en bolig ved at ringe til Boligkontoret. I stedet vil vi bede dig om at udfylde ansøgningsskemaet så præcist som muligt og løbende indberette ændringer i dine personlige forhold, så oplysningerne om dit boligbehov er så opdaterede som muligt. Du vil blive kontaktet direkte, hvis Boligkontoret har mulighed for at tilbyde dig en bolig.

Almene boligselskaber i Ballerup Kommune
Der er knap 13.000 almene boliger i Ballerup fordelt på ungdomsboliger, familieboliger og ældre- og plejeboliger. Det svarer til ca. 60 % af boligerne i kommunen.
Ballerups almene boliger administreres og lejes ud af:

Boligportaler

Kontakt

Boligkontoret

Rådhuset
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup

44771800

E-mail

Digital post