Boliganvisning

For at blive skrevet på venteliste til en bolig via den kommunale boliganvisning skal du opfylde de ansøgningsgrunde, som kommunalbestyrelsen har vedtaget.

Kommunalbestyrelsen har besluttet følgende generelle kriterier for, hvem der kan skrive sig på opskrivningslisten til en bolig i Ballerup Kommune fremover:

  1. Boligsøgende bosat i Ballerup Kommune, som har fastansættelse i mindst 30 timer om ugen.
  2. Boligsøgende seniorer over 60 år bosiddende i Ballerup Kommune med behov for en mindre eller mere ældreegnet bolig.
  3. Boligsøgende unge bosat i Ballerup Kommune under uddannelse, samt andre unge under uddannelse, når uddannelsesinstitutionen eller lærepladsen ligger i Ballerup Kommune.
  4. Boligsøgende med fast arbejde på en virksomhed med adresse i Ballerup Kommune, som har fastansættelse i mindst 30 timer om ugen.
  5. Boligsøgende med fast tilknytning til arbejdsmarkedet i mindst 30 timer om ugen – uanset hvor arbejdspladsen er beliggende.

For at stå på opskrivningslisten skal man have et aktuelt boligbehov og være klar til at sige ja til en anvist bolig. Man skal som minimum være skrevet op til ét boligområde.

Anvisningen af boliger via Boligkontoret sker ud fra en individuel konkret vurdering af de bolig-søgendes behov og beboersammensætningen i de enkelte boligafdelinger. Det er kun boligselskaberne, der tildeler boliger efter et ventelisteprincip.

Ballerupborgere med et påtrængende boligsocialt behov fx på grund af sygdom, handicap eller fx ved skilsmisse, hvis der er hjemmeboende børn under 18 år, kan være berettiget til en akut boliganvisning. Listen er dog ikke udtømmende. Boligkontoret anviser altid boliger ud fra en konkret vurdering af hvilke boligsøgende, der har det mest påtrængende behov for at få anvist en bolig set i forhold til den aktuelt ledigmeldte bolig.

Ballerup Kommune kan ikke akut hjælpe borgere med en bolig, hvis de er flyttet til kommunen med et såkaldt forudsigeligt boligproblem – dvs. borgere der:

  • tager ophold hos fx familie eller bekendte
  • indgår et periodebestemt midlertidigt lejemål
  • tilflytter en bolig, som de allerede på indflytningstidspunktet ved, er uegnet i forhold til størrelse, økonomi mv.

Boligkontoret kan ikke oplyse, hvornår du kan få en bolig via den kommunale anvisning. Ventetiden afhænger dels af, hvor mange boliger kommunen råder over, dels af borgernes individuelle boligbehov. Da Boligkontoret først modtager oplysning om ledige boliger, når de er klar til udlejning, kan vi ikke forudsige, hvor og hvornår der bliver ledige boliger.

Du øger ikke dine chancer for at få en bolig ved at ringe til Boligkontoret. I stedet vil vi bede dig om at udfylde ansøgningsskemaet så præcist som muligt og løbende indberette ændringer i dine personlige forhold, så oplysningerne om dit boligbehov er så opdaterede som muligt. Du vil blive kontaktet direkte, hvis Boligkontoret har mulighed for at tilbyde dig en bolig.

Du skal udfylde et ansøgningsskema og herefter sende skemaet elektronisk direkte til Boligkontoret.

Start ansøgning nu.

Husk også at skrive dig op i et eller flere boligselskaber.

Kontakt

Boligkontoret

Rådhuset
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup

44771800

E-mail

Digital post