Søger du bolig?

For at blive skrevet på venteliste til en bolig via den kommunale boliganvisning skal du opfylde de ansøgningsgrunde, som kommunalbestyrelsen har vedtaget.

Hvilke kriterier er gældende?
Kommunalbestyrelsen har besluttet følgende generelle kriterier for, hvem der kan skrive sig på opskrivningslisten til en bolig i Ballerup Kommune fremover:

 1. Boligsøgende bosat i Ballerup Kommune, som har fastansættelse i mindst 30 timer om ugen.
 2. Boligsøgende seniorer over 60 år bosiddende i Ballerup Kommune med behov for en mindre eller mere ældreegnet bolig.
 3. Boligsøgende unge bosat i Ballerup Kommune under uddannelse, samt andre unge under uddannelse, når uddannelsesinstitutionen eller lærepladsen ligger i Ballerup Kommune.
 4. Boligsøgende med fast arbejde på en virksomhed med adresse i Ballerup Kommune, som har fastansættelse i mindst 30 timer om ugen.
 5. Boligsøgende med fast tilknytning til arbejdsmarkedet i mindst 30 timer om ugen – uanset hvor arbejdspladsen er beliggende.

For at stå på opskrivningslisten skal man have et aktuelt boligbehov og være klar til at sige ja til en anvist bolig. Man skal som minimum være skrevet op til to boligområder.

Anvisningen af boliger via Boligkontoret sker ud fra en individuel konkret vurdering af de boligsøgendes behov og beboersammensætningen i de enkelte boligafdelinger. Det er kun boligselskaberne, der tildeler boliger efter et ventelisteprincip.

Hvordan bliver jeg skrevet op til en almen bolig?
Du skal udfylde et ansøgningsskema, som automatisk sendes elektronisk direkte til Boligkontoret

Start ansøgning nu.

Hvilke kriterier er gældende?
Hvis du bor i lejebolig i dag, skal du først kontakte dit boligselskab for at komme i betragtning til en anden bolig i boligselskabet.. Her er der ofte mulighed for at blive prioriteret højere på ventelisten, når du er lejer i forvejen og du har også mulighed for at bytte dig til en anden bolig.

Borgere i Ballerup med et påtrængende boligsocialt behov, fx på grund af sygdom, handicap eller ved skilsmisse, hvis der er hjemmeboende børn under 18 år, kan være berettiget til en akut boliganvisning. Listen er dog ikke udtømmende.

Boligkontoret anviser altid boliger ud fra en konkret vurdering af, hvilke boligsøgende der har det mest påtrængende behov for at få anvist en bolig set i forhold til den aktuelt ledigmeldte bolig.

Ballerup Kommune kan ikke akut hjælpe borgere med en bolig, hvis de er flyttet til kommunen med et såkaldt forudsigeligt boligproblem – dvs. borgere der:

 • tager ophold hos fx familie eller bekendte
 • indgår et periodebestemt midlertidigt lejemål
 • tilflytter en bolig, som de allerede på indflytningstidspunktet ved, er uegnet i forhold til størrelse, økonomi mv.

Hvordan bliver jeg skrevet op til en almen bolig?
Du skal udfylde et ansøgningsskema, som automatisk sendes elektronisk direkte til Boligkontoret

Start ansøgning nu.

 

Boligkontoret kan ikke oplyse, hvornår du kan få en bolig via den kommunale anvisning. Ventetiden afhænger dels af, hvor mange boliger kommunen råder over, dels af borgernes individuelle boligbehov. Da Boligkontoret først modtager oplysning om ledige boliger, når de er klar til udlejning, kan vi ikke forudsige, hvor og hvornår der bliver ledige boliger.

Du øger ikke dine chancer for at få en bolig ved at ringe til Boligkontoret. I stedet vil vi bede dig om at udfylde ansøgningsskemaet så præcist som muligt og løbende indberette ændringer i dine personlige forhold, så oplysningerne om dit boligbehov er så opdaterede som muligt. Du vil blive kontaktet direkte, hvis Boligkontoret har mulighed for at tilbyde dig en bolig.

Der er knap 13.000 almene boliger i Ballerup fordelt på ungdomsboliger, familieboliger og ældre- og plejeboliger.

Det svarer til ca. 60 % af boligerne i kommunen.

Ballerups almene boliger administreres og lejes ud af:

I Ballerup kommune er der andelsboligforeninger (A/B) i:

 • Ballerup
 • Egebjerg
 • Østerhøj
 • Søndergård
 • Måløv
 • Skovlunde

Her kan du finde oplysninger på kontaktpersoner for de enkelte andelsboligforeninger:

Ballerup

A/B Ballerup Bytorv
v/ Flemming Petersen
Sct. Jacobsvej 8 B, 1. tv.
2750 Ballerup

A/B Lindeparken
Ejendomskontoret
Lindevænget 16, kld.
2750 Ballerup

A/B Schwenckestræde
v/ Jørgen Larsen
Schwenckestræde 10 B
2750 Ballerup

A/B Skolehaven
v/ Claus Bodilsen
Nygårdsvej 1 C
2750 Ballerup

Egebjerggård

A/B Egebjerggård I
v/ Arne Heilmann-Clausen
Egebjerghaven 83
2750 Ballerup

A/B Hjortekilen
v/ Steen Olesen
Agernskrænten 60
2750 Ballerup

A/B Vingebo
Egebjergtoften 179
2750 Ballerup

 

Østerhøj

A/B Bjergtaget
v/ Kenneth Jensen
Klakkehøj 82
2750 Ballerup

A/B Kilen
v/ Ellen Weidich
Østerhøj Bygade 135
2750 Ballerup
(Bofællesskab)

A/B Måløvkilen
2750 Ballerup

A/B Plantagen I
2750 Ballerup

A/B Plantagen II
v/ Bestyrelsen
Østerhøjvej 15, st.
2750 Ballerup

A/B Østerbo
Krogdalen 47
2750 Ballerup

A/B Østerhøj
Østerhøjvej 80
2750 Ballerup
mail: info@oesterhoej.dk

A/B Østerhøj II
v/ Nina Reenberg
Andelshusene 36
2750 Ballerup

A/B Østerhøj, Måløv
v/ Ole Havmand
Snarestræde 16 B
2750 Ballerup

A/B Østerhøj Park
v/ Flemming Lindholm
Østerhøj Bygade 86
2750 Ballerup

 

Søndergård

A/B Søndergårdbo
v/ Henrik Wilton
Bækholmen 18
2760 Måløv

 

Måløv

A/B Jungshøjgård
v/ Laust Jensen
Jungshøjgård 38
2760 Måløv

A/B Kratlodden
v/ Knud Abrahamsen
Kratlodden 76
2760 Måløv

A/B Marklodden
v/ Lars Jonsen
Marklodden 14
2760 Måløv

 

Skovlunde

A/B Centrum
v/ Bent O. Nielsen
Skovlunde Byvej 30 A, 1.
2740 Skovlunde

A/B Skovlundegård
Ejendomskontoret
Gl. Skovlundevej 20, kld.
2740 Skovlunde

A/B Gl. Skovlundevej 29-109
c/o Kuben Ejendomsadministration
Ragnagade 7
2100 København Ø

Kontakt

Boligkontoret

Rådhuset
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup

44771800

E-mail

Digital post