Midlertidige boliger

Ballerup Kommune modtager ind imellem ledige boliger på tidsbestemte kontrakter

Ballerup Kommune har ind imellem adgang til midlertidige boliger i forbindelse med renoveringsprojekter i de almene boliger i Ballerup Kommune.

Det er primært store boliger med huslejer på mellem 6.500 kr. og 12.500 kr., der kan udlejes på midlertidige kontrakter. Kontrakten er tidsbestemte til den 1. februar 2017.

Når lejemål i midlertidige boliger på tidsbestemte kontrakter ophører, får lejeren ikke anvist en anden bolig af Ballerup Kommune, ligesom lejeren ikke bliver genhuset af boligselskabet.

Ansøgere om midlertidige boliger via Boligkontoret i Ballerup Kommune, skal opfylde de samme kriterier som andre boligsøgende med et aktuelt boligbehov. Kriterierne fremgår nede i ansøgningsskemaet.

Boligkontoret behandler kun skriftlige ansøgninger til de midlertidige boliger med dokumentation.

Du øger ikke dine chancer for at få en bolig ved at ringe til Boligkontoret. Boligkontoret kan ikke oplyse om ventetid. Da Boligkontoret først modtager oplysning om ledige boliger, når de er klar til udlejning, kan vi ikke forudsige, hvor og hvornår der bliver ledige boliger. 

Boligkontoret vil kontakte dig direkte, hvis der er mulighed for at tilbyde dig en midlertidig bolig. Det er derfor vigtigt, at du udfylder kontaktoplysningerne korrekt.

Der gør sig følgende ekstraordinære forhold gældende for midlertidige lejemål:

Lejeperiode:
Lejemålet kan kun tilbydes på en tidsbestemt kontrakt.

Istandsættelse:
Lejemålet er ikke istandsat ved indflytning. Evt. misligholdelse af tidligere lejer er dog udbedret og lejligheden er rengjort.

Der kan stilles maling til rådighed til maling af vægge og lofter efter aftale med boligselskabet - du skal selv udføre arbejdet.

Indskud:
Du skal betale indskud på lejemålet, men får det fulde beløb tilbage ved fraflytning med mindre, der er sket misligholdelse af lejemålet eller der er en huslejerestance.

Indskuddet tilbagebetales ved fraflytning, såfremt boligen ikke er blevet misligholdt i lejeperioden og der ikke er huslejerestance.

Boligstøtte:
Du kan søge boligstøtte, som til enhver anden lejebolig via borger.dk

Opsigelsesperiode:
Normalt er der tre måneders opsigelse, men på grund af de særlige betingelser, der gælder for midlertidige lejemål er opsigelsesfristen kun en måned.

Boligsøgning efter udløb af tidsbestemt kontrakt:
Når kontrakten udløber, får du som lejer ikke anvist en anden bolig af Ballerup Kommune, ligesom du ikke bliver genhuset af boligselskabet.

Du opfordres derfor til at fortsætte din søgning efter bolig via boligselskaberne og diverse bolig portaler. Her vil opsigelsesvarslet på en måned gøre, at du ikke vil få dobbelt husleje.

Kontakt

Boligkontoret

Rådhuset
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup

44771800

E-mail

Digital post