Fjernvarme & naturgas

For at nedbringe Ballerups CO2-udslip, er det besluttet at skifte fra naturgas til fjernvarme flere steder i kommunen.

Læs her om olietank

Der kan være flere årsager til, at du ikke har varme i dine radiatorer.

Skyldes det en fejl i dit interne varmeanlæg, skal du kontakte en VVS-installatør.

Ellers kontakt varmeforsyningsselskabet for hjælp:

Vestforbrænding
Kundeservice:  80 20 80 30
Mandag-torsdag  7-15.30, fredag 7-15

Kontakt døgnvagt ved gasudslip, driftsforstyrrelser på ledningsnet og installationer:

HMN Naturgas
Telefon: 39 54 70 10

Store dele af kommunens virksomheder, institutioner og boligforeninger har/eller får tilbudt fjernvarmeforsyning via Vestforbrænding.

Ballerups villaområder forsynes i dag primært via HMN Naturgas

Kontakt HMN, hvis du vil vide mere om naturgasforsyningen i dit område. Eller se din lokalplan

Se hvor gasledningen ligger i dit nærområde på HMN’s kortdatabase 

Du kan også kontakte HMN Naturgas

Tjek før du graver
Hvis du skal grave ud til et fundament eller lignende, skal du tjekke, hvor gasledningen ligger i dit område.

Ledningerne er som regel af plastrør, som let kan hugges over med en spade.

De ligger i ca. 60 cm’s dybde, men kan både ligge dybere eller højere oppe.

Andre sider i Fjernvarme & naturgas