Byggeriets regler

Hvis du vil opføre nyt byggeri, skal du søge byggetilladelse digitalt.

Find selvbetjeningsløsninger og læs om lovgivning og regler for byggeri her:

Planlov
Alt efter om din bolig ligger i en byzone, landzone eller sommerhusområde kan der være forskellige krav, der skal overholdes med hensyn til afstande og beboelse.

Byggeloven & bygningsreglementet
Byggeloven er en såkaldt rammelov, hvilket vil sige, at den ikke indeholder specifikke krav og anvisninger.

Bygningsreglementet opstiller derimod - med udgangspunkt i byggeloven - de konkrete krav til byggerier. Bygningsreglementet er ikke en lov i sig selv, men den har samme gyldighed og det er derfor lovpligtigt at overholde de minimumskrav, som reglementet udstikker.

Statens Byggeforskningsinstitur (SBI)
Bygningsreglementet angiver såkaldte funktionskrav, men er ikke en arbejdsanvisning på, hvordan byggerier i praksis skal udformes. Her kan man hente hjælp hos:

Stærkstrøm
Stærkstrøms-reglementet er grundlag for el-arbejde:

Støj
Forskrift for støjende bygge- og anlægsarbejder i Ballerup Kommune angiver grænseværdier for byggestøj for bestemte ugedage og tidspunkter:

Forskrift for støjende bygge- og anlægsarbejder (2003)

Byggesager
Ballerup Kommune behandler byggesager i kommunen.

Vi behandler byggesager i henhold til bygningsreglementet, men på visse områder kan vi fastsætte strammere eller anderledes regler, end bygningsreglementet foreskriver. Det sker ved, at kommunen vedtager en lokalplan.

Der kan også være begrænsninger for, hvad du må gøre ved dit hus eller grund. Den slags begrænsninger fremgår af tinglyste servitutter, også kaldet deklarationer, som fremgår af en udskrift fra tingbogen.

Byggetilladelser
Ballerups kommunalbestyrelse udsteder byggetilladelser og eventuelle dispensationer.

Når du ansøger om byggetilladelse, skal der foreligge et tilbud på en byggeskadeforsikring.

En byggeskadeforsikring:

  • gælder for nybyggeri (hovedsageligt til helårsbeboelse)
  • tegnes af den professionelle bygherre, der opfører nybyggeri med henblik på salg, udlejning m.m.
  • løber i 10 år
  • er uopsigelig i perioden (10 år)
  • træder i kraft, når byggeriet afleveres til dig som forbruger

Forsikringspligt
Der er forsikringspligt i de tilfælde, hvor den professionelle bygherre står for hele byggeprocessen og dermed indgår aftalerne med de entreprenører, der skal opføre din bolig.

Der vil således være forsikringspligt i de tilfælde, hvor du som forbruger køber både projekt og grund samtidig og i de tilfælde, hvor du som forbruger har grunden i forvejen.

Det er den professionelle bygherre, som du har indgået aftale med, der skal tegne en byggeskadeforsikring.

Andre sider i Byggeriets regler

Kontakt

Ballerup Kommune

Byg

44 77 63 70

Byggesag@balk.dk