Terræn (ændring)

Hvis du vil ændre terrænet på din grund, kan det kræve en ansøgning til kommunen. 

Du skal tjekke, om din grund er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt. Disse kan indeholde bestemmelser om terrænregulering.

Her kan du undersøge, om din ejendom er omfattet af en lokalplan eller byplanvedtægt:

Find din lokalplan

Ligger din ejendom i et uplanlagt område, skal alle afgravninger og påfyldninger som udgangspunkt:

  • holdes mindst 0,5 m fra skel
  •  udføres med en maksimal hældning på 1:1,5

Hvis terrænændringen på din grund kræver tilladelse, skal du sende en ansøgning til Ballerup Kommune via Byg og Miljø på Borger.dk

Andre sider i Terræn (ændring)

Kontakt

Ballerup Kommune

Byg

44 77 63 70

Byggesag@balk.dk