Afløb kolonihaver

Når din kolonihave er tilsluttet afløb, er det tilstrækkeligt at indsende oplysning herom i en mail til c-mt-bbr@balk.dk

Du er også velkommen til at benytte skemaet:

Det udfyldte skemaet sendes ligeledes til c-mt-bbr@balk.dk

Andre sider i Afløb kolonihaver