Afløb kolonihaver

Når din kolonihave er tilsluttet afløb, er det tilstrækkeligt at indsende oplysning herom i en mail til c-mt-bbr@balk.dk.

Hvis du foretrækker at anvende skemaet

”Erklæring / færdigmelding fra autoriseret kloakmester”

er du velkommen til det. Skemaet sendes ligeledes til c-mt-bbr@balk.dk.

 

Andre sider i Afløb kolonihaver