Spildevandsplan

Her kan du læse om spildevandet, som du leder ud i kloakken:

Ballerup Kommune er i samarbejde med Forsyning Ballerup ved at udarbejde en ny spildevandsplan.

En spildevandsplan skal beskrive, hvordan regn- og spildevandet skal håndteres i kommunen.

Den gældende spildevandsplan er fra 2005 og har ikke i tilstrækkelig grad indarbejdet de senere års klimaforandringer. Den nye spildevandsplan har fokus på klimaforandringer og hvordan vi håndterer dem. Den forventes at træde i kraft til januar 2017. 

Væsentlige nyheder i den nye plan er:

  • klimatilpasning af regnvandssystemet
  • separatkloakering af de fælleskloakerede områder i Ballerup Kommune
  • indarbejdelse af befæstelsesgrad, der viser hvor stor en del af terrænnet, der er befæstet med fx asfalt, tagflader og anden belægning.
  • mulighedskort for nedsivning af regnvand

Beslutning om separatkloakering (21. dec. 2015)
Kommunalbestyrelsens beslutning om separatkloakering fra den 21. dec 2015. Se punkt 23.

Borgermøder (31. jan. 2016 og 9. feb. 2016)

Oplæg fra kommunen og forsyningen (2016)

Oplæg fra klimakonsulent Søren Gabriel (2016)

Separering af fælleskloakker

Spørgsmål & svar om separatkloakering

Kort over fælleskloakering & nedsivning

Kort over fælleskloakerede områder i Ballerup Kommune

Mulighedskort for nedsivning
Kortet ligger færdigt, når forslag til spildevandsplanen kommer på møde i Teknik- og Miljøudvalget den 16. august 2016. Mulighedskortet vil blive vist her på siden til den tid.

Her kan du læse Ballerup Kommunes klimatilpasningsplan fra 2014