Betaling af ejendomsskat

Ejendomsskattebilletten for 2018, som indeholder specifikationer over ejendommens skatter og afgifter, blev udsendt til alle ejere omkring den 7. december 2017.

Ejendomsskatterne forfalder i to rater; den 1. januar og den 1. juli.

Henvendelse vedrørende betaling kan ske til Opkrævningen på telefon 4477 2860 eller på e-mail okonomi@balk.dk.

Betaling via betalingsservice eller indbetalingskort

Hvis betalingen af ejendomsskat ikke er tilmeldt betalingsservice, vil du modtage et indbetalingskort sidst i januar og sidst i juli måned inden betalingsfristen.

Indbetalingskort vil blive sendt til din digitale postkasse (borger.dk eller e-boks). Er du fritaget herfor, vil du modtage indbetalingskortet med almindelig post.

Har du ikke modtaget et indbetalingskort

Modtager du ikke et indbetalingskort, kan du indbetale beløbet til Danske Bank på reg. nr. 4316 konto 000 300 0478 med oplysning om debitornr. eller ejendomsnr., som fremgår af ejendomsskattebilletten.

Du har selv pligt til at sikre, at der sker betaling inden sidste rettidige indbetalingsdag, jævnfør ejendomsskattebilletten.

Betaler du din ejendomsskat for sent

Renter beregnes fra forfaldsdato med den til enhver tid gældende rentesats af beløbet for hver påbegyndt måned, indtil der bliver betalt.

Når betalingsfristen er overskredet vil restancen blive registret i SKAT med henblik på modregning i eventuelle udbetalinger fra Staten, jævnfør inddrivelseslovens § 8.

Ved udsendelse af rykkerskrivelse opkræves et rykkergebyr på 250 kr.

Manglede betaling af renter og rykkergebyrer opkræves på næste års ejendomsskattebillet.

Betaler du ikke din ejendomsskat

Betales ejendomsskatten mv. ikke, sendes sagen til advokat med henblik på tvangsauktion.