Ejendomsskattebillet

Ejendomsskattebilletten for 2019 bliver sendt til dig den via Digital Post den 6. december 2018. Er du fritaget for Digital Post, vil du modtage du et fysisk brev inden jul.

Udover ejendomsskat opkræves gebyr for rottebekæmpelse, afgifter for renovation/affald og evt. skorstensfejerbidrag. 

Rottebekæmpelse

Alle ejere af fast ejendom betaler et gebyr for rottebekæmpelse. I 2019 er gebyret fastsat til 0,0484 promille af ejendomsværdien.

Renovation/affald

Gebyr for renovation/affald 2019

Gebyret for renovationen 2019 er fordelt på:

  • Beholdergebyr som dækker indsamling af rest- og madaffald samt dagrenovation.
  • Grundgebyret som er en betaling for øvrige ordninger.

Regulering ved ændringer i din ordning

Renovationsgebyret gælder for et helt kalenderår og reguleres først efter årets afslutning. Det betyder, at hvis du ændrer i din ordning, vil du først modtage en regulering på din skattebillet året efter, dvs. i 2020.

Har du spørgsmål til din opkrævning, kan du finde svar her https://ballerup.dk/borger/affald/ofte-stillede-spoergsmaal

Selvbetjening via hjemmesiden

På Vestforbrændings selvbetjening for affald https://selvbetjening.vestfor.dk/ kan du, ved at indtaste din adresse, husnummer og by, se hvornår du får hentet dit affald, hvilken affaldsordning du har og meddele, hvis dit affald ikke er blevet hentet m.m.

Du har også mulighed for at tilmelde dig NemSMS på borger.dk, hvor du automatisk får besked dagen før, dit affald bliver hentet.

Vestforbrændings kundeservice

Du er også altid velkommen til at kontakte Vestforbrændingen på mail: Kundeservice@vestfor.dk eller på telefon 7025 7060.

Skorstensfejerbidrag

Skorstensfejerbidrag dækker de obligatoriske fejninger, der foretages på ejendommen. Eventuelle til- og afmeldinger, samt spørgsmål bedes rettet til:

Skorstensfejeren i Herlev, Ballerup & Værløse, Marc Bring Zepernick

Metalbuen 24N, 2750 Ballerup

Telefon 4492 2585 – e-mail marc@skorstensfejer.nu

Skorstensfejerbidraget er beregnet efter vejledende takster fra KL. Takstblad kan ses på: http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_86942/cf_202/KL_vejledende_takster_2019.PDF