Ejendomsskattebillet

Som en del af finansloven 2017 blev det besluttet, at grundskylden skal fastfryses i 2017, og det kan have betydning for dig som boligejer.

Hvis du bliver berørt af fastfrysningen, vil du primo juni modtage den nye ejendomsskattebillet for 2017.

Ejendomsskattebilletten sendes til dig den via Digital Post. Er du fritaget for Digital Post, vil du modtage et fysisk brev.

Hvis din opkrævning er tilmeldt Betalingsservice, vil betalingen blive rettet helt automatisk. Hvis ikke, vil du modtage et indbetalingskort i slutningen af juli 2017 med betalingsfrist den 4. august 2017. 

Udover ejendomsskat opkræves gebyr for rottebekæmpelse, skorstensfejerbidrag samt afgifter for renovation. 

Renovationsgebyr for 2017

Gebyret for renovationen 2017 er fordelt på:

 • Grundgebyr som består af:
  • Fælles formål som dækker lovpligtige fællesordninger, gebyr til Vestforbrænding, gebyr til statslige databaser og administration af affaldsordninger
  • Storskrald og haveaffald
  • Papir, glas, pap
  • Farligt affald
  • Brug af genbrugsstationen.
 • Gebyr for dagrenovation som dækker indsamling og bortkørsel af dagrenovation.

Du kan læse mere om regulering af renovationsgebyrer i 2017 via dette link https://ballerup.dk/borger/affald/regler-priser  

Læs mere om affald

På dette link til Ballerup Kommunes hjemmeside kan du læse mere om affald, bestilling af ny beholder m.m. https://ballerup.dk/borger/bolig-vand-varme-affald/affald

Du kan kontakte Vestforbrænding via selvbetjening, hvis der er problemer med afhentningen af dit affald, eller vil du spørge om noget. Du finder selvbetjening her https://ballerup.dk/borger/bolig-vand-varme-affald/affald/selvbetjening-affald

Du kan også kontakte kundeservice hos Vestforbrænding på telefon 7025 7060.

Rottebekæmpelse

Alle ejere af fast ejendom betaler et gebyr for rottebekæmpelse. I 2017 er gebyret fastsat til 0,0327 promille af ejendomsværdien.

Gebyret er steget i forhold til 2016 på grund af en stor stigning i antallet af rotteanmeldelser og øgede udgifter til forebyggelse og bekæmpelse af rotter.

Skorstensfejerbidrag

Skorstensfejerbidrag dækker de obligatoriske fejninger, der foretages på ejendommen. Eventuelle til- og afmeldinger, samt spørgsmål bedes rettet til:

Skorstensfejeren i Herlev, Ballerup & Værløse

V/Marc Bring Zepernick

Skovlunde Byvej 12, 2740 Skovlunde

Telefon 4492 2585 – e-mail marc@skorstensfejer.nu

Skorstensfejerbidraget er beregnet efter vejledende takster fra KL. Takstblad kan ses på: http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_79504/cf_202/Vejledende_gebyrer_for_lovpligtigt_skorstensfejera.PDF