Ejendomsskattebillet

Som en del af finansloven 2017 blev det besluttet, at grundskylden skal fastfryses i 2017. Det er ikke på nuværende tidspunkt vedtaget, om det samme gør sig gældende for 2018.

Ejendomsskattebilletten for 2018 sendes til dig den via Digital Post den 8. december 2017. Er du fritaget for Digital Post, vil du modtage et fysisk brev.

Hvis din opkrævning er tilmeldt Betalingsservice, vil betalingen blive rettet helt automatisk. Hvis ikke, vil du modtage et indbetalingskort i slutningen af januar 2018 med betalingsfrist den 5. februar 2018.

Udover ejendomsskat opkræves gebyr for rottebekæmpelse, skorstensfejerbidrag samt afgifter for renovation. 

Renovationsgebyr for 2018

Gebyret for renovationen 2018 er fordelt på:

  • Grundgebyr som dækker:
    • Brug til genbrugsstationer, kuber, storskraldsordninger, indsamling af tørre materialer i flerkammerbeholdere, farligt affald, gebyr til statslige databaser, og administration af affaldsordninger
  • Beholdergebyr som dækker:
    • Indsamling af dagrenovation og madaffald.

Du kan læse mere om regulering af renovationsgebyrer i 2018 via dette link https://ballerup.dk/borger/affald/regler-priser  

Læs mere om affald

På dette link til Ballerup Kommunes hjemmeside kan du læse mere om affald, bestilling af ny beholder m.m. https://ballerup.dk/borger/bolig-vand-varme-affald/affald

Du kan kontakte Vestforbrænding via selvbetjening, hvis der er problemer med afhentningen af dit affald, eller vil du spørge om noget. Du finder selvbetjening her https://ballerup.dk/borger/bolig-vand-varme-affald/affald/selvbetjening-affald

Du kan også kontakte kundeservice hos Vestforbrænding på telefon 7025 7060.

Rottebekæmpelse

Alle ejere af fast ejendom betaler et gebyr for rottebekæmpelse. I 2018 er gebyret fastsat til 0,033 promille af ejendomsværdien.

Skorstensfejerbidrag

Skorstensfejerbidrag dækker de obligatoriske fejninger, der foretages på ejendommen. Eventuelle til- og afmeldinger, samt spørgsmål bedes rettet til:

Skorstensfejeren i Herlev, Ballerup & Værløse, Marc Bring Zepernick

Skovlunde Byvej 12, 2740 Skovlunde

Telefon 4492 2585 – e-mail marc@skorstensfejer.nu

Skorstensfejerbidraget er beregnet efter vejledende takster fra KL. Takstblad kan ses på: http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_83683/cf_202/KL_Takster_2018.PDF