Byg og Miljø.dk

Du skal altid sende din ansøgning gennem bygogmiljø.dk, hvis du skal:

 • Bygge nyt
 • Bygge til
 • Foretage ændringer

bygogmiljø.dk kan du:

 • Anmelde en byggesag
 • Søge byggetilladelse
 • Søge landzonetilladelse
 • Søge dispensation
 • Færdigmelde dit byggeri

Husk at ansøge om tilladelse til anbringelse af container m.v. på veje når du søger om bygge- eller nedrivningstilladelse.

Læs mere om Byg og Miljø her:

Bygogmiljø.dk er et selvbetjeningssystem, hvor du kan anmelde og ansøge om byggetilladelser samt færdigmelde dit byggeri.

Ballerup Kommune er tilknyttet Bygogmiljø.dk
Bygogmiljø.dk er et landsdækkende system for alle kommuner.

Det betyder, at du møder det samme system, hvis du fx skal restaurere dit hus i én kommune og bygge sommerhus i en anden. Eller hvis du som professionel rådgiver bygger mange forskellige steder i landet.

Enkelte kommuner har dog endnu ikke tilmeldt sig Byg og Miljøs miljødel.

Byg og Miljø skal sikre, at både borgere, virksomheder og rådgivere kommer let igennem processen i behandlingen af byggesager.

Læs Byg og Miljøs vejledning

Se også Byg og Miljøs fire korte film (2,5 min.) om:

 • Hvad er Byg og Miljø?
 • Byg og Miljø - for borgeren
 • Byg og Miljø - for virksomheden
 • Byg og Miljø - for rådgiveren

På Bygogmiljø.dk kan du i eget tempo færdiggøre din ansøgning, evt. i samarbejde med dine rådgivere, håndværkere eller entreprenører.

Du kan sende din ansøgning, når du er klar til det og har fået vedlagt de oplysninger, der skal til for at informere os om dit projekt. Du kan til enhver tid fortryde eller gå til og fra Bygogmiljø.dk, som det passer dig.

Byg og Miljø hjælper dig undervejs i processen ved at gøre dig opmærksom på eventuelle mangler i din ansøgning.

Systemet sener en SMS eller email, når der er nyt til dig fra kommunen i Byg og Miljø.

Kontakt

Ballerup Kommune

Team Byg

Send en sikker besked

44 77 63 70

Byggesag@balk.dk