Byggeregler

Her kan du læse om regler, du skal være opmærksom på, før du bygger:

I praksis er det:

  • Kommunen, der behandler byggesager i kommunen
  • Kommunalbestyrelsen, der udsteder byggetilladelser og eventuelle dispensationer

Ballerup Kommune behandler byggesager i henhold til bygningsreglementet, men på visse områder kan vi fastsætte strammere eller anderledes regler, end bygningsreglementet foreskriver. Det sker fx ved, at kommunen vedtager en lokalplan.

Der kan også være begrænsninger for, hvad du må gøre ved dit hus eller grund. Den slags begrænsninger fremgår af tinglyste servitutter, også kaldet deklarationer, som fremgår af en udskrift fra tingbogen.

Byggeloven er en såkaldt rammelov, hvilket vil sige, at den ikke indeholder specifikke krav og anvisninger.

Bygningsreglementet opstiller derimod - med udgangspunkt i byggeloven - de konkrete krav til byggerier. Bygningsreglementet er ikke en lov i sig selv, men den har samme gyldighed og det er derfor lovpligtigt at overholde de minimumskrav, som reglementet udstikker.

Statens Byggeforskningsinstitut (SBI)
Bygningsreglementet angiver funktionskrav, men anviser ikke, hvordan byggerier skal udformes i praksis. Her kan man hente hjælp hos Statens Byggeforskningsinstitut

Planlov
Planloven opdeler hele landet i forskellige zoner, som fx:

  • Byzone
  • Landzone
  • Sommerhusområde

Der kan være forskellige krav, der skal overholdes med hensyn til afstande og beboelse afhængigt af hvilken zone, din bolig ligger i.

Planlov
Alt efter om din bolig ligger i en byzone, landzone eller sommerhusområde kan der være forskellige krav, der skal overholdes med hensyn til afstande og beboelse.

Byggeloven & bygningsreglementet
Byggeloven er en såkaldt rammelov, hvilket vil sige, at den ikke indeholder specifikke krav og anvisninger.

Bygningsreglementet opstiller derimod - med udgangspunkt i byggeloven - de konkrete krav til byggerier. Bygningsreglementet er ikke en lov i sig selv, men den har samme gyldighed og det er derfor lovpligtigt at overholde de minimumskrav, som reglementet udstikker.

Statens Byggeforskningsinstitut (SBI)
Bygningsreglementet angiver såkaldte funktionskrav, men er ikke en arbejdsanvisning på, hvordan byggerier i praksis skal udformes. Her kan man hente hjælp hos:

Når du ansøger om byggetilladelse, skal der foreligge et tilbud på en byggeskadeforsikring.

En byggeskadeforsikring:

  • Gælder for nybyggeri (hovedsageligt til helårsbeboelse)
  • Tegnes af den professionelle bygherre, der opfører nybyggeri med henblik på salg, udlejning m.m.
  • Løber i 10 år
  • Er uopsigelig i perioden (10 år)
  • Træder i kraft, når byggeriet afleveres til dig som forbruger

Forsikringspligt
Der er forsikringspligt i de tilfælde, hvor den professionelle bygherre står for hele byggeprocessen og dermed indgår aftalerne med de entreprenører, der skal opføre din bolig.

Der vil således være forsikringspligt i de tilfælde, hvor du som forbruger køber både projekt og grund samtidig og i de tilfælde, hvor du som forbruger har grunden i forvejen.

Hvem skal tegne byggeskadeforsikring?
Det er den professionelle bygherre, som du har indgået aftale med, der skal tegne en byggeskadeforsikring. Også selvom han betinger sig, at du selv skal indgå aftaler med en eller flere entreprenører om opførelsen af en del af din bolig.

Læs mere

Stærkstrøms-reglementet er grundlag for el-arbejde. Læs mere i Stærkstrømsbekendtgørelsen

Kontakt

Ballerup Kommune

Team Byg

Send en sikker besked

44 77 63 70

Byggesag@balk.dk