Naturgas i mit område

For at nedbringe Ballerups CO2-udslip, er det besluttet at skifte fra naturgas til fjernvarme flere steder i kommunen.

Her kan du læse om naturgas i Ballerup Kommune.

Ballerups villaområder forsynes i dag primært via HMN Naturgas

Kontakt HMN, hvis du vil vide mere om naturgasforsyningen i dit område. Eller se din lokalplan

Se hvor gasledningen ligger i dit nærområde på HMN’s kortdatabase 

Du kan også kontakte HMN Naturgas

Tjek før du graver
Hvis du skal grave ud til et fundament eller lignende, skal du tjekke, hvor gasledningen ligger i dit område.

Ledningerne er som regel af plastrør, som let kan hugges over med en spade.

De ligger i ca. 60 cm’s dybde, men kan både ligge dybere eller højere oppe.