Boliger og mere liv i midten af Ballerup

ballerup bymidte oversigtskort
7. maj 2019

Ballerup Bymidte skal være et attraktivt sted at bo, leve, arbejde, handle og drive forretning. Kommunalbestyrelsen har derfor vedtaget en plan for udviklingen af Ballerup centrum.

Et stærkt handelsliv, grønne byrum, flere boliger og gode parkeringsmuligheder. Slå dig ned på en bænk i solen med en is eller nyd en kop kaffe på en caféstol.

Helhedsplanen for udviklingen af Ballerup Bymidte indeholder det hele. Helhedsplanen er udarbejdet efter ønske fra kommunalbestyrelsen og blev vedtaget mandag den 29. april.

”Vi ønsker flere mennesker i byen. Flere mennesker får butiks- og kulturliv til at blomstre, og dermed kan vi skabe en god spiral, som tiltrækker endnu flere. Det er til glæde for dem, der allerede bor og arbejder i bymidten i dag og for kommende beboere i bymidten,” siger Jesper Würtzen (A), borgmester i Ballerup Kommune.

Fem pejlemærker
Helhedsplanen har fem pejlemærker for et godt byliv.

  1. Boliger i bymidten
  2. Et godt udvalg af butikker og kulturtilbud
  3. Gode opholdssteder
  4. De fornødne parkeringsmuligheder
  5. Grønne og blå elementer af hensyn til miljø, klima og trivsel

Hvis du bevæger dig rundt i området, kan du allerede nu se, at udviklingen i bymidten er i fuld gang. Banegårdspladsen bliver forvandlet, så det kommer bedre sammenhæng mellem togstation, busholdeplads og bymidte, og boliger er under opførelse på Dommergrunden.

Nyt boligbyggeri på vej
På seneste kommunalbestyrelsesmøde godkendte lokalpolitikerne også en lokalplan, der giver mulighed for at bygge boliger i området langs Bydammen og Banegårdspladsen.

”Det er vigtigt, at vi får flere boliger i bymidten. Helhedsplanen har en ambition om, at der skal være flere boliger centralt i Ballerup, så flere mennesker bevæger sig rundt i byens rum, handler i byens butikker og skaber mere liv i byen,” siger Hella Hardø Tiedemann (A), udvalgsformand for Teknik- og Miljøudvalget.

Den ny lokalplan giver mulighed for opføre boligbebyggelse i tre-fem etager langs Bydammen og Banegårdspladsen – i alt cirka 70 private boliger.

Helhedsplan og lokalplan har været i høring over vinteren. Undervejs har Ballerup Kommune inviteret til borgerinddragelse ved to arrangementer – et borgermøde og en byvandring. De var begge velbesøgte.

Læs helhedsplanen