Borgermøde om nyt Multihus i Skovlunde

multihuset i Skovlunde
4. januar 2018

Du inviteres til borgermøde om forslag til Lokalplan nr. 171 for UCC, nyt multihus ved Bybjergvej i Skovlunde, tirsdag den 16. januar

Tirsdag den 16. januar 2018 holder vi borgermøde om forslag til Lokalplan nr. 171 for UCC, nyt multihus ved Bybjergvej i Skovlunde.

Planforslaget åbner mulighed for at omdanne det gamle pædagogseminarium UCC til et multihus med skole, bo- og dagcenter for voksne med særlige behov samt en koncertsal.

Borgermødet holdes i hallen til UCC tirsdag den 16. januar kl. 19.00 

Planforslaget er i offentlig høring frem til den 13. februar 2018.

Du kan se lokalplanforslaget her: www.ballerup.dk/blivhoert.