Borgerrådgiveren er klar til at hjælpe og vejlede

borgerrådgiver
22. november 2018

Ballerup Kommune har fået sin første borgerrådgiver. Hos borgerrådgiveren kan borgere søge råd og vejledning i forbindelse med deres kontakt med kommunen

Foto: Nina Palle er Ballerup Kommunes nye borgerrådgiver
 
Ballerup Kommune har ansat en borgerrådgiver. Borgerrådgiveren står klar til at hjælpe og vejlede borgere, fx med at få forklaret indholdet af breve og afgørelser eller med at sikre dialogen med kommunen.
 
Borgerrådgiveren har også mulighed for at træde til, hvis en borger føler sig unfair behandlet eller har brug for vejledning til at finde vej mellem kommunens forskellige afdelinger.
 
- Vi har en politisk målsætning om at være i øjenhøjde og i dialog med borgerne. Derfor arbejder vi med måden at skrive, kommunikere og møde borgerne på. Nogle gange får vi ikke gjort det godt nok. Her kan borgerrådgiveren være den, der hjælper med at få etableret den gode kontakt igen og sikre, at uhensigtsmæssig kommunikation og systemer fremadrettet bliver gjort bedre, siger borgmester Jesper Würtzen.
 
Kontakt nærmeste leder først
Før borgerrådgiveren kan se nærmere på en sag, er det vigtigt, at borgeren først har henvendt sig direkte til den nærmeste leder for den pågældende afdeling for en uddybning. Først herefter vil borgerrådgiveren kunne se nærmere på sagen.
 
- En anden væsentlig del af borgerrådgiverens arbejde bliver at skabe læring i kommunen, så vi kan blive endnu dygtigere i vores kontakt med borgerne. Når der er noget, der kunne være gjort bedre, vil der derfor ske tilbagemeldinger til fagcentre og institutioner, så vi kan gøre det bedre næste gang. Det kommer i sidste ende alle til gavn - både medarbejdere og borgere, siger Jesper Würtzen.
 
Borgerrådgiver med bred erfaring
Ballerup Kommunes nye borgerrådgiver hedder Nina Palle. Hun er uddannet jurist, og hun kommer med en bred erfaring fra den offentlige sektor, hvor hun har arbejdet som både medarbejder, leder og konsulent. 
 
- Jeg glæder mig til at komme i gang med arbejdet, hvor jeg skal være med til at bygge bro mellem borgeren og kommunen. Jeg vil arbejde for at styrke dialogen mellem borgere og administrationen og sikre en god sagsbehandling og borgerbetjening, siger Nina Palle.
 
Nina Palle har blandt andet arbejdet med de store velfærdsområder i Frederiksberg Kommune, i Flygtningehjælpen, Ankestyrelsen, i døgninstitutionen Svanehuset, i Kommunernes Landsforening samt i Det Psykiatriske Patientklagenævn.
 
Læs mere om borgerrådgiveren og find kontaktoplysninger på ballerup.dk/borgerraadgiver
 
Faktaboks: 
Borgerrådgiveren kan hjælpe med 
 
  • at finde den rigtige afdeling eller medarbejder i kommunen
  • at forklare indholdet i afgørelser fra kommunen
  • at skabe eller genskabe en god dialog med kommunens medarbejdere, hvis der er opstået en uenighed eller uoverensstemmelse
  • vejledning om klagemuligheder samt bistå med udformning af klager
  • vurdering af klager over kommunens sagsbehandling og medarbejdernes adfærd
  • at tage imod og videregive forslag til forbedring af kommunens sagsbehandling og borgerbetjening
Borgerrådgiveren kan ikke: 
 
  • behandle klager over det faglige indhold i kommunens afgørelser
  • behandle klager over politiske beslutninger, fx beslutninger om serviceniveauet 
  • behandle klager, som andre klageinstanser tager sig af