Flygtninge

I 2015 kom der 27 voksne og børn fra Syrien, Eritrea, Iran og Irak til Ballerup Kommune.

I 2016 forventes der 72 flygtninge og i 2017 forventes 97 flygtninge at komme til Ballerup Kommune. Dertil kommer familiesammenføringer af familiemedlemmer til flygtningene.

Kontakt

Lisbeth Jørgensen
 
2927 6944

E-mail