Borgmester Jesper Würtzen: Nedlæggelse af 350S er en helt misforstået opgave

bus 350s
5. maj 2020

Trafikudvalget i Region Hovedstaden vil nedlægge buslinje 350S. Punktet er på dagsordenen tirsdag den 5. maj. – Det er en helt misforsået opgave, hvis det bliver en realitet, lyder det fra Jesper Würtzen (A), borgmester i Ballerup Kommune.

350S kører hver dag fra Nørreport Station gennem erhvervsområdet Lautrup til Ballerup Station. På et år transporterer busserne på linjen mere end 2 millioner passagerer. Det er især pendlere til erhvervsområdet Lautrup med mere end 20.000 daglige indpendlere og hertil de studerende på DTU i Ballerup, der bliver hårdt ramt.

- Forslaget om at nedlægge linje 350S er en helt misforstået opgave. Så kort kan det siges, siger Ballerup Kommunes borgmester Jesper Würtzen og uddyber alligevel:

- Det er ganske enkelt paradoksalt, at Region Hovedstaden er ved at smadre den regionale trafik og et regionalt arbejdsmarked og studiemiljø ved at nedlægge en meget benyttet buslinje. Alle pendlere i vores region bliver straffet, hvis linje 350S bliver nedlagt.

Uacceptabelt og uforståeligt

Region Hovedstadens Trafikudvalg mødtes senest den 15. april, hvor de første gang drøftede besparelser og nedskæringer af den kollektive trafik i regionen. Også i de drøftelser stod Ballerup Kommune til at blive ramt hårdt, men det er intet at regne for ved siden af det nye forslag.

- I første omgang kaldte jeg besparelsen en ”ommer”, men med den nyeste udvikling in mente vil jeg kalde det ”en helt misforstået opgave”. Det er faktisk i mindre grad borgerne i Ballerup Kommune, der bliver ramt. Det rammer erhvervslivet, de studerende og de psykisk sårbare fra hele hovedstadsområdet, som står til at blive de store tabere.

- Det er et fuldstændigt uacceptabelt forslag til en besparelse. I hovedstaden er vi en sammenhængende region, hvor vi bor, studerer og arbejder på tværs af kommuner. Den kollektive trafik er en kerneopgave for Region Hovedstaden, og det er deres fornemste opgave at løfte de tværkommunale ruter. Den opgave skal de simpelthen løfte. Derfor er det komplet uforståeligt, at Region Hovedstaden nu påtænker at hive tæppet væk under den kollektive trafikbetjening til arbejdspladser, uddannelsesinstitutioner og regionens eget psykiatriske hospital. Det rammer alle i vores region hårdt, slutter Jesper Würtzen.

 

Fakta

  • 95 procent af rejserne på linje 350S er på strækningen mellem Nørreport Station og det store erhvervs- og studieområde Lautrup.
  • Hver dag pendler over 20.000 mennesker fra hele Sjælland til erhvervsområdet Lautrup.
  • Ballerup Kommune har knap 6.000 studerende. Heraf cirka 3.000 på DTU i Ballerup.
  • En nedlæggelse vil ramme Region Hovedstadens egen arbejdsplads, Psykiatrisk Center Ballerup, hårdt. Centret har 160 sengepladser og cirka 700 ansatte.
  • Region Hovedstaden forventer, at en nedlæggelse af 350S betyder, at 50 procent af de årlige rejser, buslinjen står for, helt forsvinder. Det er én million rejser om året.
  • Kun fem procent af rejserne på linje 350S er interne rejser i Ballerup Kommune.