Dagtilbud i Ballerup Kommune

Ballerup Kommunes dagtilbud for 0-5 års børn er organiseret i henhold til kommunens fem skoledistrikter. Inden for denne distriktsorganisering findes der et antal afdelinger (børnehuse). Endvidere omfatter dagtilbuddene også dagplejen.

Dagplejen fungerer organisatorisk som én daginstitution, men der er dagplejehjem fordelt over hele kommunen.

Et distrikt har én distriktsdagtibudsleder. Derudover er der en eller flere pædagogiske ledere i hver enkelt børnehus.

Folder om dagtilbud i Ballerup Kommune

Her finder du oplysninger om de enkelte dagtilbud

 

Distriktsinstitutioner er karakteriseret ved, at de består af flere fysisk adskilte børnehuse. En distriktsinstitution kan således have børnehuse på flere forskellige adresser.

Der er følgende distriktsinstitutioner: 

  • Baltorp
  • Hedegården
  • Måløvhøj
  • Skovlunde
  • Skovvejen

En distriktsinstitution rummer alle (4-6) børnehuse inden for distriktet. 

Her kan du finde ud af hvilket skoledistrikt, din bopæl ligger i, og dermed hvilken distriktsinstitution du tilhører.

Her kan du se, hvor de enkelte børnehuse i din distriktsinstitution ligger.

Ved opskrivning til en plads i dagtilbud kan du tilkendegive, hvilket børnehus i distriktsinstitutionen du er særligt interesseret i. Du finder mere information om opskrivning til dagtilbud i ’Indskrivning og tilskud’.

 

Her kan du læse om, hvordan Ballerup Kommune arbejder med at skabe en god og tryg skolestart for alle børn.

Pjecen indeholder fælles principper og perspektiver for den gode skolestart samt eksempler på praksisformer, der kan understøtte den bedst mulige skolestart for barnet.

Fælles - om en god skolestart

Kontakt

Center for 
Skoler, Institutioner
og Kultur

Rådhuset
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup

Send sikker besked

 

4477 2024

E-mail