Dagtilbud i Ballerup Kommune

Ballerup Kommunes dagtilbud for 0-5 års børn er organiseret i henhold til kommunens fem skoledistrikter. Inden for denne distriktsorganisering findes der et antal afdelinger (børnehuse). Endvidere omfatter dagtilbuddene også dagplejen.

Dagplejen fungerer organisatorisk som én daginstitution, men der er dagplejehjem fordelt over hele kommunen.

Et distrikt har én distriktsdagtibudsleder. Derudover er der en pædagogisk leder i hver enkelt institutionsafdeling.

Her finder du de forskellige dagtilbud i Ballerup Kommune

 

Distriktsinstitutioner er karakteriseret ved, at de ofte består af flere - fysisk adskilte - institutionsafdelinger. Én institution kan således have afdelinger liggende på flere forskellige adresser inden for et skoledistrikt.

Der er distriktsinstitutioner i følgende skoledistrikter: 

  • Baltorpskolen
  • Hedegårdsskolen
  • Måløvhøj Skole
  • Skovlunde Skole
  • Skovvejens Skole

En distriktsinstitution rummer alle institutionsafdelinger inden for skoledistriktet, og består af 3-8 afdelinger. 

For at finde de enkelte institutionsafdelingers placering inden for skoledistriktet, skal du besøge institutionens egen hjemmeside.

Her kan du finde ud af hvilket skoledistrikt, din bopæl ligger i.

Ved opskrivning af dit barn i institution kan du ved distrikter med børnehuse angive, hvilket børnehus du særligt er interesseret i, og ved distriktsinstitutioner kan du angive hvilke afdelinger i institutionen, du er særligt interesseret i. Du finder mere information om opskrivning til daginstitution under indskrivning og tilskud. 

 

Andre sider i Dagtilbud i Ballerup Kommune

Kontakt

Center for Skoler,
Institutioner
og Kultur


Rådhuset
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup

4477 2000

E-mail