Dagtilbud i Ballerup Kommune

Ballerup Kommunes dagtilbud for 0-5 års børn er organiseret i henhold til kommunens fem skoledistrikter. Inden for denne distriktsorganisering findes der et antal afdelinger (børnehuse). Endvidere omfatter dagtilbuddene også dagplejen.

Dagplejen fungerer organisatorisk som én daginstitution, men der er dagplejehjem fordelt over hele kommunen. Læs mere om dagplejen her 

Et distrikt har én distriktsdagtibudsleder. Derudover er der en eller flere pædagogiske ledere i hver enkelt børnehus.

Her finder du oplysninger om de enkelte dagtilbud

Der ligger desuden 3 privatinstitutioner i Ballerup Kommune:

Skovlunde Menighedsbørnehave, Torvevej 17, 2740 Skovlunde - se deres hjemmeside her
Børnehuset Rosenlund, Tangevej 46, 2740 Skovlunde
Brombærhuset v. Michaelskolen, Stokholtbuen 25, 2730 Herlev.

Ballerup Kommune har ikke anvisningsret til privatinstitutionerne, som derfor skal kontaktes direkte, hvis man ønsker at skrive sit barn op.

 

Distriktsinstitutioner er karakteriseret ved, at de består af flere fysisk adskilte børnehuse. En distriktsinstitution kan således have børnehuse på flere forskellige adresser.

Der er følgende distriktsinstitutioner: 

  • Baltorp
  • Hedegården
  • Måløvhøj
  • Skovlunde
  • Skovvejen

En distriktsinstitution rummer alle (4-6) børnehuse inden for distriktet. 

Her kan du finde ud af hvilket skoledistrikt, din bopæl ligger i, og dermed hvilken distriktsinstitution du tilhører.

Her kan du se, hvor de enkelte børnehuse i din distriktsinstitution ligger.

Ved opskrivning til en plads i dagtilbud kan du tilkendegive, hvilket børnehus i distriktsinstitutionen du er særligt interesseret i. Du finder mere information om opskrivning til dagtilbud i ’Indskrivning og tilskud’.

 

Kontakt

Center for 
Skoler, Institutioner
og Kultur

Rådhuset
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup

Send sikker besked

 

4477 2024

E-mail