Klubber

Hvornår kan mit barn starte i klub?
I Ballerup Kommune skifter børnene fra pasningsinstitution (BFO) til klub i maj måned, når de går i 3. klasse.

Fritidsklubberne er for børn op til 14 år, herefter kan de unge gå i ungdomsklub til de fylder 18 år. Byggelegepladserne er for børn op til 16 år.
Klubberne og byggelegepladserne er samlingssteder for børnene efter skoletid. Her mødes børnene med kammeraterne, eller de lærer nye venner at kende, når de deltager i klubbernes og byggelegepladsernes mange forskellige aktiviteter.
I Ballerup Kommunes klubber og byggelegepladser lægges vægt på, at fritiden skal være tryg og sjov, men også udfordrende og udviklende. Vi har fokus på det enkelte barns men også gruppernes trivsel og udvikling. Vi arbejder på at skabe et miljø blandt børnene, der er præget af rummelighed og respektfuldhed og hvor ingen udsættes for mobning.

Hvor ligger der klubber i Ballerup Kommune?
Ballerup Kommune er delt op i 4 klubdistrikter:

  • Klub Ballerup Nord (Skovvejens Skole)
  • Klub Ballerup Syd (Baltorpskolen og Hedegårdsskolen)
  • Klub Skovlunde (Skovlunde Skole)
  • Klub Måløv (Måløvhøj Skole)

Hver klub består af flere geografisk forskellige afdelinger. Der er i Ballerup Kommune pladsgaranti i den enkelte klub men ikke i den enkelte afdeling. 

Klubberne

Måløv Fritidsklub og ungdomsklubafdeling

Måløv Hovedgade 50
2760 Måløv
Telefon: 44 77 22 21
Mail: fu-maaloev@balk.dk

Daglig leder: Jesper Horster
Mail: jho@balk.dk

UK-afdelingsleder: Tanja Villestoft
Mail: tnv@balk.dk

Klubben ved Brydegården

Kratvej 1
2760 Måløv
Tlf. 44 77 60 21
Daglig leder: Sofia Aagaard
Mail:stb@balk.dk
Hjemmeside: www.klubbenvedbrydegaarden.dk

Klakkebjerg Fritidscenter

Klakkebjerg 1C
2750 Ballerup
Telefon: 44 77 17 20
Mail: fu-klakkebjerg@balk.dk

Daglig leder og leder for Klub Måløv: Per Axholt
Telefon: 44 77 17 21
Mail: axh@balk.dk

UK-tovholder: Casper Hemmingsen
Mail: cahe@mail.dk

Klub Syd består af følgende afdelinger:

Ballerup Fritids Center

Magleparken 10  
2750 Ballerup
Telefon 4477 1722
E-mail fu-magleparken@balk.dk
Kontakt daglig pædagogisk leder Casper Nielsen på på ca3@balk.dk

Normeret til 90 børn i alderen 10–14 år

Midgård Byggelegeplads

Magleparken 218
2750 Ballerup
Telefon 4477 2277
E-mail bl-midgaard@balk.dk
Kontakt daglig pædagogisk leder Margith Øhman på mhj@balk.dk  

Normeret til 100 børn i alderen 10–15 år

Grantoftens Fritid Center
Byggelegepladsen
 

Platanbuen 10     
2750 Ballerup
Telefon 4477 3636
E-mail  bl-grantoften@balk.dk

Normeret til  250 børn i alderen 10–14 år

Klubafdelingen

Platanbuen 12     
Telefon 4477 3232
E-mail fu-grantoften@balk.dk
Kontakt daglig leder af GFC og Klubleder af Klub Syd Finn Andersen på telefon 44 77 3634 eller fia@balk.dk

Klub Syds Ungdomsklub

UK / Magleparken                    
Telefon 4477 1722

UK / Grantoften  
Telefon 4477 3232
Kontakt afdelingsleder af Ungdomsklub Syd Helle Ibsen på telefon 44 77 3637 eller hib@balk.dk

Normeret til 150 unge 14–18 år
 

Vi har en meget aktiv hjemmside www.klubskovlunde.dk hvor der kan ses meget mere om klubben.

Ligeledes har vi en facebook side www.facebook.com/klubskovlunde hvor der også findes gode oplysninger om klubben

Andre sider i Klubber

Kontakt

Center for Skoler,
Institutioner
og Kultur


Rådhuset
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup

4477 2000

E-mail