Øvrige informationer

På denne side finder du forskellige informationer vedrørende dagtilbudsområdet i Ballerup Kommune

I 2021 holder vi lukket følgende dage. Her er der ikke mulighed for pasning:

 
 • 1. januar: Nytårsdag 
 • 1. april: Skærtorsdag 
 • 2. april: Langfredag 
 • 5. april: 2. påskedag
 • 30. april: Store Bededag 
 • 13. april: Kr. himmelfartsdag 
 • 24. maj: 2. Pinsedag 
 • 5. juni: Grundlovsdag 
 • 24. december: Juleaftensdag 
 • 25. december: Juledag
 • 26. december: 2. juledag 

 

Alternativ pasning på udvalgte dage

Der er enkelte dage i løbet af året, hvor børnehusene holder lukket, men hvor der er pasning i ét børnehus i kommunen. I år er det i Måløvhøj Distrikt.  

I 2021 er der alternativ pasning følgende dage:

 • 29. marts – 31. marts. (Dagene op til påske)
 • 14. maj (Fredag efter Kr. Himmelfartsdag)
 • 27. december - 31. december (Dagene omkring jul og nytår)

Tilmelding til alternativ pasning

Har du brug for pasning på ovennævnte dage, skal du reagere på beskeder og opslag i Børneintra eller Aula, når der kommer information om den enkelte lukkedag med alternativ pasning. 

 

Ifølge dagtilbudsloven skal kommunerne tilbyde mulighed for et sundt, forældrebetalt frokostmåltid til børn i kommunens dagtilbud. Tilbuddet kan efter nærmere regler fravælges af forældrene i det enkelte børnehus. I Ballerup Kommune har forældrene til børn i dagtilbud senest i 2020 taget stilling til tilbuddet om frokostmåltidet for kalenderåret 2021.

Tilbud om kost i kommunes daginstitutioner

Med baggrund i forældrenes stillingtagen tilbydes der kost som følger til børn i Ballerup Kommunes daginstitutioner:

 • Til aldersgruppen 0-2 år tilbydes der i alle afdelinger et sundt og lokalproduceret frokostmåltid (en køkkenansat laver maden til børnene). Måltidet er forældrebetalt. Børnene får desuden i et vist omfang morgenmad, samt eftermiddagsfrugt og mellemmåltider som en del af dagtilbudsydelsen.
 • I aldersgruppen 3-5 år  får børnene i børnehusene Nord- og Sydpolen, Ved Skoven, Kirstinevang, Kornblomsten, Stjernehuset, Bispevangen, Himmel og Hav, Ellekilde, Regnbuen, Sesam, Globen og Birkegården en forældrebetalt frokost.

  Fra og med 1. januar 2021 er der endvidere forældrebetalt frokost til de 3 - 5 årige i børnehusene Grantoften, Askelunden, Lundegården og VillaKulla.

  I resten af børnehusene har forældrene fravalgt tilbuddet om et frokostmåltid, og det er derfor forældrene selv, der smører madpakker til børnene.

  Som en del af dagtilbudsydelsen får børnene i et vist omfang morgenmad, samt eftermiddagsfrugt.

   
 • Børn der går i den kommunale dagpleje får fuld kost.

Den kost, der tilbydes i daginstitutionerne samt i dagplejens legestue, er minimum 75% økologisk.

Særlig kost

Hvis der af sundhedsmæssige hensyn ikke må indgå bestemte råvarer i dit barns kost, skal du henvende dig i institutionen. Hvis der er tale om en længere periode, og hvis det ikke kan løses indenfor normalkostens rammer, vil institutionen opfordre dig til at konsultere familiens læge med henblik på undersøgelse og dokumentation af barnets særlige behov. Herefter rekvirerer institutionen en attest hos familiens læge, som sendes videre til kommunens lægekonsulenter, der kan yde råd og vejledning til daginstitutionen i forbindelse med barnets kost. Du kan få mere information og vejledning om denne procedure i dit barns institution. Hvis dit barn endnu ikke er startet i institution, kan du henvende dig til Center for Skoler, Institutioner og Kultur.

Afstemning om madtilbud

Dagtilbudsloven foreskriver, at forældrene skal have mulighed for at tage stilling til det forældrebetalte frokosttilbud mindst hvert andet år. Den afstemning, som blev afholdt i sommeren 2020, gælder undtagelsesvis kun for ét år, dvs. 2021. Der stemmes igen i sommeren 2021 om frokosttilbuddet fra 1. januar 2022,

Ballerup Kommune har ikke en kollektiv børneulykkesforsikring. Det betyder, at der for børn i daginstitutioner ikke er dækning for hændelige skader, der sker dem, mens de er i institution.

Hvis der sker en skade på dit barn, skal det derfor anmeldes til dit eget forsikringsselskab. Hvis du ikke har tegnet en børneulykkesforsikring, skal du selv bære de økonomiske konsekvenser af skaden.

Hvis du mener, at Ballerup Kommune har et erstatningsansvar for skaden, kan du kontakte din institution med henblik på anmeldelse til kommunens uafhængige forsikringsmægler.

Læs mere om vores forsikringsmægler Willis her. 

Willis vil derefter vurdere, hvorvidt Ballerup Kommune er erstatningsansvarlig for skaden og dermed bør dække de økonomiske omkostninger forbundet med skaden.

Institutionernes ledelse og personale er hele tiden opmærksomme på børnenes sikkerhed i institutionen. Derfor kan der være forskellige lokale regler for børn og forældres adfærd, påklædning mv. Der er dog også vedtaget nogle centrale kommunale retningslinjer for at værne om børnenes sikkerhed i institutionerne.

Retningslinjer om børns sikkerhed i institutioner

 • Der udføres brandsyn i alle kommunens institutioner én gang årligt. Brandsynet udføres af Ballerup Redningsberedskab og er altid uanmeldt. Brandsynet har ikke kun kontrolfunktion, men indeholder også et vejledende og forebyggende element. Alle institutioner skal have udarbejdet en brand- og evakueringsinstruks, som alle medarbejdere er bekendt med
 • Legepladserne gennemgås årligt af en certificeret legepladsinspektør
 • Transport af børn, som institutionen har ansvar for, må aldrig foregå i private biler
 • Forældre og medarbejdere kan ikke benytte institutionens lokaler til private arrangementer
 • Børn i kommunens institutioner må ikke have snore i tøjet eller have løsthængende beklædningsdele på
 • Institutionerne må i henhold til Sundhedsstyrelsens anbefalinger ikke bruge regnslag til barnevogne, idet dette kan medføre risiko for kvælning.

Offentlige myndigheder er forpligtede til at sikre sig, at de er i stand til at forstå og blive forstået af de borgere, de er i kontakt med. Hvis du synes, du har behov for tolk i forbindelse med et møde, f.eks. i dit barns institution eller med en medarbejder på rådhuset, kan du derfor altid bede om, at der er en tolk tilstede. Tilsvarende kan den, du skal mødes med, bede om at der er en tolk stede, hvis vedkommende synes, at der er behov for det. 

Ballerup Kommune har etableret et samarbejde med flere professionelle tolke, og du kan derfor ikke nødvendigvis selv vælge en bestemt tolk, du gerne vil have med til mødet. Du er dog altid velkommen til at tage en person med - en såkaldt "bisidder" - som kan hjælpe og støtte dig.

Kontakt

Center for 
Skoler, Institutioner
og Kultur

Rådhuset
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup

Send sikker besked

 

4477 2024

E-mail