Sprogvurdering i 3-årsalderen

I Ballerup Kommune bliver alle børn tilbudt en sprogvurdering, når de er omkring 3 år. Hvis dit barn går i dagtilbud, vil sprogvurderingen blive foretaget af en  pædagog i dagtilbuddet. Hvis dit barn ikke går i dagtilbud, vil du blive kontaktet af en medarbejder fra dagplejen, når dit barn nærmer sig 3 år.

Hvis sprogvurderingen viser, at dit barn har brug for en særlig indsats i forhold til sin sprogudvikling, vil dagtilbuddet  i samarbejde med dig og evt. en talepædagog lave en handleplan. Hvis dit barn ikke går i dagtilbud, kan det visiteres til at modtage 15 timers sprogstimulering om ugen i et almindeligt dagtilbud, indtil det vurderes at dit barns sprogudvikling er alderssvarende.

Der gælder det særlige for to-sprogede børn, at hvis barnet vurderes at have behov for sprogstimulering, skal barnet modtage 30 timers ugentlig sprogstimulering. Dette foregår i integrationstilbuddet Sesam, som er beliggende i distrikt Hedegården.

Når dit barn fylder tre år kontakter dit barns dagtilbud dig for at tilbyde en sprogvurdering.

Dit barns sprog er meget vigtig for læring, udvikling og trivsel. Sproget sætter barnet i stand til at udtrykke tanker og følelser, indgå aktivt i lege, stille spørgsmål og tale med andre.

I Ballerup Kommune ønsker vi, at alle børn skal udvikle deres sprog optimalt, – og vi vil sætte tidligt ind med den rigtige indsats, hvis et barn har brug for det.

Sprogvurderingen skal hjælpe til:

  • at målrette sprogarbejdet for dit barn
  • tidligt at sætte ind med en øget sprogindsats, hvis dit barn har brug for det
  • at følge dit barns sproglige udvikling

Sådan foregår sprogvurderingen

Sprogvurderingen foretages lige inden barnet fylder 3 år, fordi vurderingen skal foretages af en kendt pædagog i et trygt miljø. I dagplejen er det den tilsynsførende pædagog, som laver sprogvurderingen.

Ved sprogvurderingen skal dit barn løse forskellige sproglige opgaver sammen med en pædagog. Du vil ligeledes blive bedt om at udfylde et spørgeskema om dit barns sprog. Selve gennemførelsen af sprogvurderingen tager 20-30 minutter. Forældreskemaet tager ca. 10-15 minutter at udfylde.

Du bedes derfor udfylde det medfølgende dokument med din e-mail adresse og aflevere det til dit barns dagtilbud. Du vil herefter modtage en e-mail med link til forældreskemaet. Dagtilbuddet vil formidle resultatet af sprogvurderingen til dig. 

Hvad undersøger sprogvurderingen?

Sprogvurderingen undersøger de dele af barnets sprogkompetencer, som drejer sig om:

  • at tale
  • at lytte og forstå
  • at gengive korrekte sproglyde
  • at kommunikere med den voksne

På baggrund af dette vurderes dit barns behov for sprogindsats.

Sådan skabes en god overgang i sprogarbejdet, hvis dit barn skifter dagtilbud

Dit barns dagtilbud sørger for, at viden om dit barns sprog følger med dit barn.

Du kan vælge at sige nej til, at dit barn sprogvurderes. I så fald skal du informere dit barns pædagoger om det.

Du kan få besked fra dit barns dagtilbud om, at resultatet af sprogvurderingen og observationer af dit barns hverdagssprog viste, at dit barn har brug for en fokuseret sprogindsats.

I en fokuseret sprogindsats er pædagogerne særlige opmærksomme på at lave aktiviteter og dialoger med dit barn, som støtter dit barns sprogudvikling.

Derfor vil vi invitere dig til en samtale. Ved samtalen vil vi sammen lave en handleplan for, hvordan vi kan

understøtte dit barns sprog i dagtilbuddet og hjemme.

Der er mange muligheder for at tilrettelægge en mere fokuseret sprogindsats i hverdagen, både i dagtilbud og hjemmet. Det er vigtigt, at dagtilbud og hjem sammen støtter op om barnets sprogudvikling og aftaler med hinanden, hvordan indsatsen kan tilrettelægges. Dette aftales i handleplanen.

De aftaler, som laves på mødet, noteres i handleplanen.

Det aftales, hvornår der skal laves en opfølgning på handleplanen.

 

Du kan få besked fra dit barnsdagtilbud om, at resultatet af sprogvurderingen og observationer af dit barns hverdagssprog viste, at dit barn har brug for en særlig sprogindsats.

I en særlig sprogindsats er pædagogerne særlige opmærksomme på at lave aktiviteter og dialoger med dit barn, som støtter dit barns sprogudvikling.

Aktiviteterne vil ofte være aftalt med en logopæd (talepædagog).

Derfor vil vi invitere dig til en samtale. Ved samtalen vil vi sammen lave en handleplan for, hvordan vi kan understøtte dit barns sprog i dagtilbuddet og hjemme.

Logopæden vil bidrage med viden om, hvordan vi sammen kan tilrettelægge en hverdag, som sprogstimulerer dit barn bedst muligt.

Der er mange muligheder for at tilrettelægge en særlig sprogindsats i hverdagen, både i dagtilbud og hjemmet. Det er vigtigt, at dagtilbud og hjem sammen støtter op om barnets sprogudvikling og aftaler med hinanden, hvordan indsatsen kan tilrettelægges. Dette aftales i handleplanen.

De aftaler, som laves på mødet noteres i handleplanen.

Det aftales, hvornår der skal laves en opfølgning på handleplanen.

Kontakt

Center for 
Skoler, Institutioner
og Kultur

Rådhuset
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup

Send sikker besked

 

4477 2024

E-mail