Tilsyn

På denne side kan du læse om, hvordan der føres tilsyn med kommunens 0-5 års institutioner. Herunder blandt andet hvordan børnenes sikkerhed i institutionen og kvaliteten i det pædagogiske arbejde sikres.

PDF ikon Læs om rammerne for tilsyn i dag- og klubtilbud her

Former for tilsyn

Formålet med det pædagogiske tilsyn er:

 • Et dialogbaseret tilsyn om mål og metoder i dagtilbuddets pædagogiske arbejde.
 • En rådgivende og vejledende funktion i forhold til den generelle drift.
 • At give en faglig sparring på det pædagogiske arbejde.
 • En kontrolfunktion i forhold til om dagtilbuddets opgaver løses med det indhold og den kvalitet, som kommunen har fastsat.

Det pædagogiske tilsyn med dagtilbud varetages af konsulenter i Center for Skoler, Institutioner og Kultur. Tilsynet består af:

 • Løbende og personligt tilsyn, dvs. en kontinuerlig dialog med ledelsen om det pædagogiske arbejde.
   
 • Et systematisk udviklingsorienteret tilsynsbesøg.
  Dette har til formål gennem dialog at foretage en kvalitetssikring af dagtilbuddets praksis og   målsætninger og har desuden et udviklingsmæssigt perspektiv. Det udføres i hver enkelt institution hvert andet år, og der udarbejdes på baggrund af tilsynsbesøget en tilsynsrapport, som formidler helhedsindtrykket af besøget. En gang halvårligt sendes de udarbejdede tilsynsrapporter til Børne- og Skoleudvalget.
   
 • Uanmeldte tilsynsbesøg.

Dagplejen:

Tilsyn med dagplejen udføres af de tilsynsførende pædagoger i dagplejen. De enkelte dagplejehjem besøges en gang om måneden.

Det sikkerhedsmæssige tilsyn omfatter generel forebyggelse af ulykker i dagtilbuddet. Det løbende tilsyn udføres af dagtilbuddets leder med udgangspunkt i Ballerup Kommunes vejledninger.

 • Der udføres brandsyn i alle kommunens institutioner én gang årligt. Brandsynet udføres af Ballerup Redningsberedskab og er altid uanmeldt. Brandsynet har ikke kun kontrolfunktion, men indeholder også et vejledende og forebyggende element. Alle institutioner skal have udarbejdet en brand- og evakueringsinstruks, som alle medarbejdere er bekendt med.
   
 • Legepladserne gennemgås årligt af en certificeret legepladsinspektør.
   
 • Transport af børn, som institutionen har ansvar for, må aldrig foregå i private biler.
   
 • Forældre og medarbejdere kan ikke benytte institutionens lokaler til private arrangementer.
   
 • Børn i kommunens institutioner må ikke have snore i tøjet eller have løsthængende beklædningsdele på.
   
 • Institutionerne må i henhold til Sundhedsstyrelsens anbefalinger ikke bruge regnslag til barnevogne, idet dette kan medføre risiko for kvælning.
   
 • Tilsyn med hygiejne udføres af Sundhedsplejen, som besøger hvert enkelt dagtilbud med ca. 1½ års mellemrum.

Institutionernes ledelse og personale er hele tiden opmærksomme på børnenes sikkerhed i institutionen. Derfor kan der være forskellige lokale regler for børn og forældres adfærd, påklædning mv.

Tilsyn med økonomien i Ballerup Kommunes dagtilbud varetages af Center for Skoler, Institutioner og Kultur. 

 

 

Kontakt

Center for 
Skoler, Institutioner
og Kultur

Rådhuset
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup

Send sikker besked

 

4477 2024

E-mail