Hvordan arbejder PPR?

Vi vil gerne have, at alle børn har mulighed for at føle sig som betydningsfulde deltagere i relevante fællesskaber, og vi vil medvirke til at alle børn får gode muligheder for at kunne trives og udvikle sig.

I Ballerup Kommune, har vi en børne- og ungestrategi ”Fællesskab for alle, alle i fællesskab”, der sætter rammen for alt arbejde med børn, unge og familier i Ballerup. Helt overordnet, så arbejder vi systemisk, anerkendende og løsningsorienteret. Du kan læse Børne- og Ungestrategien i sin helhed her:

Vi arbejder med forskellige konkrete metoder, både inden for de forskellige faggrupper og på tværs af faggrupper. Fælles for dem er, at vi altid ser på både barnet, læringsmiljøet, og fællesskabet. Vi er optaget af at finde gode løsninger, og i mindre grad af at beskrive problemer og lede efter årsager. Vi tror på, at vi kan skabe de bedste forandringer, hvis det er de voksne tæt omkring barnet, der primært samarbejder om at finde ud af, hvad der skal justeres for at barnet kan trives bedre.

Vi vil gerne understøtte et anerkendende perspektiv, hvor vi sammen er nysgerrige og undersøgende på at finde ud af hvad der hidtil er lykkes godt, og hvad vi sammen kan gøre for at lykkes endnu bedre.

 

I PPR vil vi gerne arbejde så forebyggende som muligt og med den mindst indgribende virksomme indsats. Derfor er vi meget optagede af at blive budt ind i samarbejdet så tidligt som muligt, uanset om fokus er omkring den generelle udvikling af læringsmiljøer eller en indsats, målrettet et specifikt barn eller en specifik børnegruppe.

Når det kræves, bruger vi gerne vores forskellige fagligheder til at stille helt skarpt på en problemstilling, og f.eks lave pædagogiske, sproglige, motoriske eller psykologiske observationer, handleplaner og/eller undersøgelser.

PPR kan også i relevante tilfælde tilbyde decideret undervisning, f.eks i forhold til visse sproglige problemstillinger samt konkret rådgivning omkring f.eks kompenserende hjælpemidler (- og i visse tilfælde også udlån af disse).

Her vil vi med tiden gerne dele praksisnære eksempler på, hvordan PPR konkret kan indgå i samarbejdet om indsatser, der skal omsætte intentionerne i Børne- og Ungestrategien og har fokus på udvikling af læringsmiljøer og fællesskaber i skoler og daginstitutioner, til gavn for alle børns læring og udvikling.

Kontakt

Center for Børne- og  Ungerådgivningen

PPR
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup

Send en sikker besked  
 

4477 2000

E-mail