Det pædagogiske notat

Det pædagogiske notat er udviklet til lærere og pædagoger som en skabelon for pædagogiske  udviklingsplaner. Det pædagogiske notat bygger på et helhedssyn på barnet og på relationen som det bærende i pædagogisk arbejde.

Her kan du hente en udgave af det pædagogiske notat (åbner i nyt vindue)

Hjælp og inspiration til arbejdet med det pædagogiske notat kan hentes i en samling af materialer kaldet Redskabskassen. Læs mere om denne nedenfor. 

Redskabskassen

A-skuffen indeholder en samling af redskaber, hvor de overordnede teorier og begreber præsenteres som det pædagogiske notat bygger på.

B-skuffen indeholder en samling af redskaber til hjælp og støtte i at beskrive og udvikle konkrete pædagogiske handleplaner i form af målbeskrivelser og metoder til evaluering af en konkret pædagogiske indsats. 

Et særlig vigtigt redskab i B-skuffen er redskab B6 - Pædagogisk analyse. Et team kan ved hjælp af dette redskab få udviklet og udbygget problemstilling, ressourcer og intervention. 

C-skuffen indeholder redskaber til brug i supervision og sammenhæng, hvor lærere og pædagoger reflektere over egen praksis.

Kontakt

Center for
Børne- og
Ungerådgivningen

PPR

Hold-an Vej 7
2750 Ballerup

4477 2000

E-mail