PPR på skolerne

PPR er opdelt i 3 geografiske områder samt et specialteam. 

  • Område Midt dækker Baltorpskolens skoledistrikt samt tilhørende daginstitutioner og dagpleje.
  • Område Nord dækker skoledistrikterne Måløvhøj Skole og Skovvejens Skole med tilhørende daginstitutioner og dagpleje.
  • Område Syd dækker skoledistrikterne Hedegårdskolen og Skovlunde Skole samt tilhørende daginstitutioner og dagpleje.
  • Specialteamet dækker bl.a. kommunens specialgruppe i Børnehaven Globen, specialtilbud og specialskoler i Ballerup, Ballerup-elever i udenbys specialskoler og -institutioner samt børn anbragt i andre kommuner.

 

 

Kontakt

Center for
Børne- og
Ungerådgivningen

PPR

Hold-an Vej 7
2750 Ballerup

4477 2000

E-mail