Kørsel/skolekort til børn og unge i specialtilbud

Befordring af elever, som er visiteret til specialskoler og specialklasser.

Hvis dit barn er visiteret til et specialtilbud af Ballerup Kommune, kan dit barn få befordring mellem bopæl og skole efter samme afstandsregler som elever, der går på distriktsskolen jf. gældende lovgivning Retsinformation.dk

Der kan i særlige tilfælde bevilges kørsel ved kortere afstand ud fra en individuel vurdering af elevens  fysiske eller psykiske handicap. Bevillingen gælder for højst et skoleår ad gangen, hvorefter der skal søges for endnu en periode.

Kommunen kan, i det omfang eleven er i stand til det, visitere til et skolekort til offentlig transport. Skema vedrørende dette kan tilgås via link nedenfor:

https://ballerup.dk/skolekort

https://ballerup.dk/duplikatkort

Kontakt

Center for Børne- og  Ungerådgivningen

PPR
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup

Send en sikker besked  
 

4477 2000

E-mail