Kontakt til PPR

Alle forældre, daginstitutioner og skoler, der har kontakt med børn og unge i alderen 0-18 år, kan henvende sig til PPR for råd og vejledning omkring børns udvikling og trivsel.

PPR har to overordnede opgaver, dels at understøtte udviklingen af gode læringsmiljøer generelt, dels at indgå i konkrete samarbejder, når børn eller unge er udfordret på deres trivsel, læring og muligheder for at udvikle sig.

Alle professionelle, der arbejder med børn og unge i alderen 0-18 år, har mulighed for at komme i kontakt med PPR, både for at få sparring på deres arbejde og praksis generelt, eller i forhold til rådgivning og samarbejde om konkrete opgaver

Alle forældre til børn og unge i alderen 0-18 år, kan henvende sig til PPR. PPR vil i de fleste tilfælde medvirke til at samarbejdet omkring et barn i vanskeligheder forankres i skolen eller daginstitutionen, for på denne måde at sikre at også indsatsen og de forandringer, der skal til for at barnet kan komme til at trives, sker tæt på barnets hverdagsliv.

PPR indgår i mange forskelligartede indsatser, og stiller sig også til rådighed for f.eks samarbejde omkring tematiserede indsatser, undervisning, hjælp til metodeudvikling og meget andet. Der er altid mulighed for at engagere PPR i en dialog om, hvordan vi bedst muligt støtter indsatser og initiativer, der sigter på at omsætte Børne- og Ungestrategien til praksis, også selv om idéerne er utraditionelle, kreative og uprøvede.

Hvis du ved hvilken medarbejder du skal i kontakt med, kan du ringe eller skrive direkte til den pågældende medarbejder. Hvis du er forælder til et barn, der går i skole eller daginstitution i Ballerup Kommune, vil medarbejderen i de fleste tilfælde henvise dig til at kontakte dit barns skole eller daginstitution, for den vej igennem at etablere et samarbejde. Det er nemlig vigtigt for os at samarbejdet omkring dit barn er forankret tæt omkring barnets dagligdag, da erfaringen er at vi lykkes bedst med at skabe forandringer på denne måde.

Hvis du ikke ved hvem fra PPR du skal tale med, så ring til vores hovednummer. Medarbejderne i vores administration kan hjælpe dig med at finde ud af, hvem du skal tale med.

Kontakt

Center for Børne- og  Ungerådgivningen

PPR
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup

Send en sikker besked  
 

4477 2000

E-mail