Læringsledelse

Formålet med læringsledelse gennem lederobservationer er at bringe den pædagogiske ledelse tæt på skolens praksis, hvilket har været et af de politiske pejlemærker, kommunalbestyrelsen har opstillet i forbindelse med den ændrede skolestruktur 2015. 
 
I de forgange fire år har samtlige folkeskoler arbejdet med læringsledelse gennem lederobservationer på alle niveauer i organisationen fra medarbejderniveau over pædagogisk leder og distriktsleder til centerchef. 
 
I praksis foregår læringsledelse gennem lederobservationer ved, at nærmeste leder observerer en medarbejders praksis, fx i en undervisningssituation. 
 
Et læringsledelsesforløb følger i store træk en fælles struktur, som består af: 
o Et formøde forud for lederobservationen 
o En lederobservation af medarbejder 
o En efterfølgende feedback-samtale 
 
Pædagogisk ledelse tæt på praksis handler om at udvikle undervisning og læring gennem ledelsens involvering i praksis. Lederen er via sine observationer og feedback-samtalen med til at skærpe det fælles blik på samspillet mellem undervisningens tilrettelæggelse, elevernes læreprocesser og læringsudbytte. 
 
Læringsledelse gennem lederobservation er fulgt af et fælles kompetenceudviklingsforløb i 2014-2016 for samtlige ledere, hvor indholdet i læringsledelse gennem lederobservation og den efterfølgende samtale var det centrale. 

Kontakt

Center for 
Skoler, Institutioner
og Kultur

Rådhuset
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup

Send sikker besked

 

4477 2024

E-mail