Åben Skole

I filmen om åben skole kan du se en flok elever hopper i de iskolde bølger.

Den åbne skole er en skole, som samarbejder med idræts- og kulturlivet, de frivillige organisationer og foreninger, herunder Musikskolen, Billedskolen, det lokale erhvervsliv og ungdomsuddannelserne.

Med åben skole flytter undervisningen ud af klasselokalet og foregår ikke kun foran tavlen – eller det omgivende samfund kommer til skolen – som gæstelærer, med ny og anderledes inspiration, stiller opgaver til eleverne, bidrager ved arrangementer og aktiviteter mm. Formålet er:

  • at eleverne bliver så dygtige, de kan
  • at eleverne får et større kendskab til samfund og det lokale foreningsliv.

Elevernes læring
Åben skole betyder, at skolerne samarbejder med det omgivende samfund og inddrager sin omverden på en måde, der understøtter elevernes læring, trivsel og motivation.

Det er med til at give en varieret skoledag og udfordrer den enkelte elevs faglige niveau.

Aktiviteterne tilrettelægges, så de tager udgangspunkt i folkeskolens formål og fagenes mål.

Nye aktører ind i skolen
Samarbejdet giver mulighed for at få nye aktører ind i skolen, for eksempel Ballerup Museum, naturvejlederen i Pederstrup eller den lokale bank eller håndværker.

Denne form for undervisning giver:

  • nye muligheder for at folde de forskellige fag ud
  • en anden form for fordybelse.

Kontakt

Center for Skoler,
Institutioner
og Kultur


Rådhuset
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup

4477 2000

E-mail