Bevægelse i undervisningen

I filmen kan du se eksempler på, hvordan vi bruger bevægelse i undervisningen og høre elever og lærere fortælle.

Bevægelse er godt for elevernes sundhed og trivsel og understøtter læring i fagene.

Alle former for bevægelse i skolen har et pædagogisk sigte og er med til at give en mere varieret skoledag.

Bevægelse i undervisningen dækker over forskellige former for fysisk aktivitet, der kan gennemføres på mange måder i løbet af skoledagen.

Det kan variere fra dag til dag, sådan at der er idræt på skemaet én dag og andre dage 15-20 minutters løb, motorik eller andet. 

Andre eksempler kan være en ”walk and talk”, hvor eleverne  brainstormer på en opgave, mens de går en tur. Eller en 4. Klasse på et løb med opgaveposter rundt på skolens område som afslutning på et historieemne. 

Bevægelse kan foregå både på sportspladsen, i idrætshallen, i lokalområdet, på naturarealer og i klasseværelset.

Lignende sider

Kontakt

Center for Skoler,
Institutioner
og Kultur


Rådhuset
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup

4477 2000

E-mail