Elevdemokrati og -inddragelse

Filmen viser et eksempel på afvikling af den årlige Børnerådsdag, hvor Borgmester Jesper Würtzen og  to elever fra alle 11 skolers 5.-6. klasser fordeler midler til skolerne

Ballerup Kommune har siden 1980 haft et fælleselevråd, Ballerup Fælleselevråd – BAFE. 

BAFE har blandt andet afholdt en demokratidag for alle skolernes elevråd, ledere, kontaktlærere og det politiske udvalg, og rådet har desuden to repræsentanter henholdsvis Ungdomsrådet og Skoleforum. 

Vi har altså en lang tradition for at inddrage eleverne i demokratiske processer. Formålet er at opdrage dem til demokrati ved at inddrage dem i forhold af betydning for deres skoleliv.

Årets Elevvenlige Kommune
I 2010 indgik Ballerup Kommune en partnerskabsaftale med elevorganisationen Danske Skoleelever, DSE, og Ballerup blev dermed officielt en Elevvenlig Kommune. Formålet med partnerskabet er at styrke elevdemokratiet på skolerne ved blandt andet at sikre forpligtende lokale rammer for fælleselevrådet. 

Ballerup er én ud af 30 partnerskabskommuner, og i både 2011 og 2015 valgte DSE Ballerup Kommune til ”Årets Elevvenlige Kommune”.

Ballerup Kommune har siden 1980 haft et fælleselevråd, Ballerup Fælleselevråd – BAFE. 

BAFE har blandt andet afholdt en demokratidag for alle skolernes elevråd, ledere, kontaktlærere og det politiske udvalg, og rådet har desuden to repræsentanter henholdsvis Ungdomsrådet og Skoleforum. 

Vi har altså en lang tradition for at inddrage eleverne i demokratiske processer. Formålet er at opdrage dem til demokrati ved at inddrage dem i forhold af betydning for deres skoleliv.

Årets Elevvenlige Kommune
I 2010 indgik Ballerup Kommune en partnerskabsaftale med elevorganisationen Danske Skoleelever, DSE, og Ballerup blev dermed officielt en Elevvenlig Kommune. Formålet med partnerskabet er at styrke elevdemokratiet på skolerne ved blandt andet at sikre forpligtende lokale rammer for fælleselevrådet. 

Ballerup er én ud af 30 partnerskabskommuner, og i både 2011 og 2015 valgte DSE Ballerup Kommune til ”Årets Elevvenlige Kommune”.

Kontakt

Center for Skoler,
Institutioner
og Kultur


Rådhuset
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup

4477 2000

E-mail