IT i undervisningen

Pædagoger og lærere i Ballerup Kommune bruger it i undervisningen for at skabe de bedste forudsætninger for børnenes trivsel og læring. Det betyder, at alle børn og unge:

  • Har let adgang til tidssvarende IT-ressourcer
  • Møder IT-kompetente pædagoger og lærere i deres dagligdag
  • Har adgang til skolens virtuelle IT-ressourcer døgnet rundt

It giver mulighed for i højere grad at inddrage eleverne i at forme og bidrage til undervisningens indhold. Det motiverer eleverne, at de kan bruge den viden og erfaring, de tilegner sig gennem smartphones, computere og tablets uden for klasseværelset.

Med IT i undervisningen lærer eleverne at forholde sig kritisk vurderende til de informationer, de søger frem på nettet, og de får indsigt i nogle af de sociale, etiske og moralske dilemmaer, man møder i den virtuelle verden.  

IT styrker elevernes kompetencer på områder, der er stigende efterspørgsel på i samfundet, fx tværfagligt projektarbejde, innovation og informations- og kommunikationskompetencer. 

I Ballerup Kommune har vi fokus på, at IT ikke er et mål i sig selv. IT skal derimod være et middel til at nå de enkelte fags egne mål. 

Se filmen om IT Mentorprojektet

Lignende sider

Kontakt

Center for Skoler,
Institutioner
og Kultur


Rådhuset
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup

4477 2000

E-mail