Læringsmålstyret undervisning

Læringsmålstyret undervisning handler om, at læreren sætter sig mål for, hvad eleverne skal lære og løbende justerer undervisningen ud fra målene.

Målene tydeliggør over for eleverne, hvad de skal lære, og undervejs drøfter læreren og de enkelte elever, hvordan det går med at nå målene. 

Eleverne er med til at formulere deres egne, individuelle mål inden for faglig udvikling og trivsel. De bliver gjort bevidste om betydningen af deres aktive medvirken i undervisningen, hvilket virker motiverende.

Den enkelte elev har med skolereformen fået en tættere og løbende kontakt med lærerne. Fokus er styrker og potentialer; et godt udgangspunkt for sammen at vurdere, hvordan det går eleven, og hvad næste udviklingsmål skal være.

Skolens mulighed for at tilrettelægge undervisningen fleksibelt og med passende udfordringer til den enkelte elev understøttes i Ballerup Kommune af, at kommunalbestyrelsen har afsat ekstra midler til holddeling. 

Lignende sider

Kontakt

Center for Skoler,
Institutioner
og Kultur


Rådhuset
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup

4477 2000

E-mail