Lektiehjælp og faglig fordybelse

Lektiehjælp og faglig fordybelse er en fast del af skoledagen, hvor eleverne arbejder med deres lektier og fordyber sig

Lektiehjælp og faglig fordybelse er en integreret del af skoledagen, hvor eleverne får tid og hjælp til at fordybe sig og arbejde med det, der er særlig svært eller spændende for dem i fagene. 

Lektiehjælp og faglig fordybelse kan for eksempel være:

  • Fokuserede fordybelsesforløb af kortere eller længere varighed 
  • Temadage
  • Lektiecafe

Målet er at udfordre og støtte både fagligt stærke og fagligt svage elever til at blive så dygtige, de kan. 

Elever med faglige udfordringer kan få den nødvendige hjælp uden at blive taget ud af undervisningen. Det giver dem mulighed for at møde op til undervisningen og være forberedte ligesom kammeraterne, og lektiehjælp kan på den måde udjævne sociale forskelle. 

Eleverne får et ”frirum” til fordybelse, som går et spadestik dybere end den øvrige undervisning. De oplever nye sider af fagene, som der ikke altid er tid til i den fagopdelte undervisning – for eksempel tekstanalyse eller strategier i matematik.

Igennem turboforløb eller korte kurser dykker eleverne ned i områder, der er hensigtsmæssige at arbejde med i forhold til den enkeltes læringsmål. 

Eleverne kan stadig have lektier, der skal laves hjemme, men det er hensigten, at eleverne efter lektiehjælpen på skolen kan løse lektierne hjemme uden hjælp fra en voksen.

Kontakt

Center for Skoler,
Institutioner
og Kultur


Rådhuset
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup

4477 2000

E-mail