Tidligere fremmedsprog

Engelsk
Når man skal begå sig i en global verden, er det vigtigt at kunne beherske andre sprog – især engelsk. 

Langt de fleste børn møder engelsk i en tidlig alder og er motiverede for at lære sproget. Faget engelsk er obligatorisk i 1.-10. klasse. 

Det er observeret, at tidlig sprogstart i engelsk:

  • Stimulerer den sproglige opmærksomhed
  • Styrker sprogproduktion - også på modersmålet - og giver sproglig selvtillid
  • Fremmer motorik og koordination
  • Øger koncentration og fokus
  • Styrker fantasi, oplevelse og legelyst
  • Kulturformidler
  • Er socialt opdragende, afstikker regler og rammer
  • Gør engelsk til et "brugssprog" og 2. sprog frem for et fremmedsprog

Kilde: Undervisningsministeriet

Fransk og tysk
I 5. til 9. klasse vælger eleverne mellem fagene fransk eller tysk som 2. fremmedsprog. 
I 10. klasse er fransk og tysk tilbudsfag.

Målet er, at eleverne udvikler kompetencer til at kommunikere på det valgte sprog både mundtligt og skriftligt, så de kan anvende det nationalt og globalt i deres aktuelle og fremtidige liv. 

Begge fag omfatter tre kompetenceområder: Mundtlig kommunikation, skriftlig kommunikation og kultur og samfund.

Eleverne kan vælge tysk, fransk eller spansk som tredje fremmedsprog, og på Ballerup Ungdomsskole kan man få undervisning i kinesisk som valgfag.

Lignende sider

Kontakt

Center for Skoler,
Institutioner
og Kultur


Rådhuset
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup

4477 2000

E-mail