Fraværspolitik - Godt du kom

Håndtering af elevfravær på skolerne 

I Ballerup Kommune er det vores mål, at alle børn kommer i skole hver dag.

Vi har derfor lavet en procedure for, hvad vi gør, hvis en elev ikke møder i skole.

Vores indsats hedder 'Godt du kom' og du kan læse mere om den i disse to foldere.

Godt du kom - Elevfravær 0.-6. klasse - Procedure for elevregistrering og opfølgning

Godt du kom - Elevfravær 7.-9. klasse - Procedure for elevregistrering og opfølgning