Modtagelsesklasser og modersmålsundervisning

På Hedegårdsskolen er der modtagelsesklasser for børn, der endnu ikke har tilstrækkelige danskkundskaber til at kunne følge undervisningen i en almenklasse

 

Ballerup kommune tilbyder modersmålsundervisning på forskellige vilkår 2018/2019

Børn af statsborgere fra EU (fx Polen, Italien og Tyskland mv.) og EØS-lande (Norge, Island og Liechtenstein) samt Færøerne og Grønland har ret til et tilbud om modersmålsundervisning. Som oftest henvises elever til hold i andre kommuner én gang om ugen.

Der ud over tilbyder Ballerup Kommune i begrænset omfang modersmålsundervisning for elever, der ikke er børn af EU-borgere fra 1.-4. klasse. Der oprettes årligt max. 5 hold, og holdene oprettes med følgende forbehold:

  • 1) hvis der kan oprettes et hold på ca. 12 elever.
  • 2) hvis den økonomiske bevilling i kommunen opretholdes
  • 3) Ud fra det princip at der oprettes hold efter antal tilmeldinger – dvs. de sprog, hvor der tilmeldes flest, oprettes der hold først

Modersmålsundervisning til børn af forældre, der ikke er EU-borgere, er et tilbud og ikke en lovmæssig rettighed. Forældrene skal aktivt tilmelde deres barn fra år til år og indenfor tidsfristen. Antal tilmeldingen indenfor tidsfristen er afgørende for, om et hold bliver oprettet. Det betyder, at man ikke kan forvente fra år til år, at et hold bliver oprettet, da det afhænger af antal rettidige tilmeldinger og økonomi. 

Der undervises på Parkskolen, som ligger centralt i Ballerup. Undervisningsdag varierer, og det undervises fx også på lørdage. Hvis der ikke er et stabilt elev-fremmøde, kan et hold blive lukket. 

Hvert år forår udsendes der information via skolernes hjemmesider vedr. modersmålsundervisning, og man kan tilmelde sig til modersmålsundervisningen via den information. For løbende optag for allerede oprettede hold eller EU-sprog, se kontakt forneden.

I forhold til den lovbestemte modersmålsundervisning, dvs. børn af statsborgere fra EU, kan transporten refunderes i en vis grad, således at refusion gives svarende til barnets billet beregnet i zoner. Refusionen beror endvidere på dokumentation for fremmøde fra undervisningssted, som forældrene kan få fremsendt til Ballerup Kommune.

Spørgsmål vedr. modersmålsundervisning kan rettes til:

Pædagogisk Udviklingskonsulent
Rikke Storgaard Pedersen
rsg@balk.dk
4477-2051

Andre sider i Modtagelsesklasser og modersmålsundervisning

Kontakt

Center for 
Skoler, Institutioner
og Kultur

Rådhuset
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup

Send sikker besked

 

4477 2024

E-mail