Obligatorisk sprogvurdering i 0. klasse

Fra den 1. august 2009 indførte Undervisningsministeriet en obligatorisk sprogvurdering i starten af børnehaveklassen, så undervisningen fra skoleårets start kan tage udgangspunkt i det enkelte barns sproglige kompetencer og forudsætninger. 
Kommunerne skal selv tilrettelægge en sprogvurderingsprocedure. I Ballerup tages der udgangspunkt i Ballerup Kommunes Børne- og Ungestrategi, således at resultaterne af sprogvurderingen anvendes til at skabe læringsmiljøer, hvor barnets sproglige udvikling støttes bedst muligt. 

Sprogvurdering i Ballerup Kommune

I Ballerup Kommune har logopæder og skole længe samarbejdet om at gennemføre sprogvurderinger af alle børn i børnehaveklassen. 

Formålet med sprogvurdering i Ballerup Kommune er: 

  • så hurtigt og kvalificeret som muligt fra starten af børnehaveklassen at identificere de elever, der er sprogligt udfordrede 
  • at skabe målrettede læringsmiljøer 
  • at sikre, at de elever, der allerede ved skolestart kan læse, eller som er lige på nippet til det, får passende udfordringer 
  • at danne sammenhæng mellem skole og dagtilbud ved at skabe  overblik over barnets sproglige progression fra 3-års alderen til skolestarten. 

Rammerne for den obligatoriske sprogvurdering i Ballerup Kommune er blevet udarbejdet af en tværfaglig gruppe bestående af børnehaveklasseledere, logopæder, læsevejledere, DSA-underviser, læsekonsulent fra PPR og konsulent for sprog og læsning. 

Ved sprogvurdering i Ballerup Kommune anvendes Socialministeriets sprogvurderingsmateriale. Materialer tilgås via it-systemet Rambøll Sprog (se www.hjernenoghjertet.dk), som gør det muligt, at eleverne laver en stor del af sprogvurderingen digitalt.

Det betyder, at der skal anvendes færre ressourcer på databearbejdning på skolerne. 

Sprogvurdering i tre trin

Sprogvurderingen er opdelt i tre trin:

  • Trin 1: for alle børn 
  • Trin 2: for de børn, hvor der er en bekymring for sprogudviklingen 
  • Trin 3: tilrettelæggelse af målrettede læringsmiljøer. 

Sprogvurderingstestene foretages af den børnehaveklasseleder og den pædagog, som kender eleverne. 

Skolens læsevejleder eller Reading Recovery lærer, skolens DSA-lærer samt eventuelt andre af skolens ressourcepersoner og PPR bistår børnehaveklasselederen og den pædagogiske leder af indskolingen. De bistår med relevant viden og sparring om sprogvurderingen og om tilrettelæggelse af læringsmiljøer.

 

SOCIALE MEDIER