Obligatorisk sprogvurdering i 0. klasse

Fra den 1. august 2009 er der indført en obligatorisk sprogvurdering i starten af børnehaveklassen, så undervisningen fra skoleårets start kan tage udgangspunkt i det enkelte barns sproglige kompetencer, forudsætninger og potentialer.

Der tages udgangspunkt i Ballerup Kommunes barnesyn og helhedssynet på barnet, således at der i arbejdet med barnets sproglige udvikling hele tiden er opmærksomhed på barnets, trivsel, udvikling og læring og deltagelse i det inkluderende fællesskab.

Du kan læse mere om den obligatoriske sprogvurdering i 0. klasse her

Andre sider i Obligatorisk sprogvurdering i 0. klasse

Kontakt

Center for 
Skoler, Institutioner
og Kultur

Rådhuset
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup

Send sikker besked

 

4477 2024

E-mail