Skolekørsel

Der arrangeres kun kørsel for elever med særlige vanskeligheder/behov efter konkret individuel vurdering (specialklasser, gruppeordninger).

Privatskoleelever henvises til at spørge på den skole, hvor de går.

Kørsel ved sygdom

Er dit barn i kortere eller længere perioder ikke i stand til at transportere sig selv i skole på grund af sygdom, kan barnet på lægens anbefaling blive befordret af kommunen.
I givet fald henvender du dig til skolen, som så sørger for kørslen.

Kontakt

Hold-an Vej 7
2750 Ballerup

Send en sikker besked

44772024

E-mail