Vision - Skole med vilje

Vores børn lever deres liv i en tid og i et samfund præget af skarp global konkurrence og en høj grad af individualisering.

Det er Ballerup Kommunes opgave at tilbyde alle børn i Ballerup en skolegang, hvor de kan udvikle de kompetencer og den livsduelighed, der skal til for skabe sig et rigt liv både personligt og som deltagere i samfundslivet.

Ballerup Kommune skal også i fremtiden tage ansvar og sætte retning for et fælles skolevæsen.

Skolen skal udvikle og forny sig, så den kan indfri denne opgave også i fremtiden.

Den fælles vision ”Skole med vilje” gælder for alle skoler i Ballerup. Visionen beskriver skolen, sådan som Ballerup Kommune ønsker, skolen ser ud i 2020.

Visionen omfatter alle aktiviteter i og omkring skolen. Det betyder, at børn, lærere, pædagoger, forældre og ledere alle spiller en nøglerolle i arbejdet med at realisere visionen.

Visionens formål er at styrke den røde tråd i de politiske beslutninger og inspirere skolernes langsigtede og innovative udvikling.

Visionen er udformet som tre overordnede mål, der er uddybet i retningsgivende kendetegn. Hensigten er at angive en tydelig retning, men på et overordnet niveau.

Visionen er vedtaget af Skole- og Uddannelsesudvalget den 7. februar 2012.

SOCIALE MEDIER