Forældre som samarbejdspartnere 0-18 år

Ballerup kommunes fælles værdigrundlag for samarbejdet mellem professionelle og forældre i 0 – 18 års området.

Ballerup Kommune betragter det som en fælles opgave for forældre og professionelle at skabe forudsætningerne for det enkelte barn og den samlede børnegruppes trivsel, udvikling og læring i de kommunale tilbud.

Forældre og professionelle går ind i samarbejdet med forskellige ansvarsroller, erfaringer og indfaldsvinkler i arbejdet med at skabe inkluderende fællesskaber.

Det fælles værdigrundlag er udviklet i et samarbejde mellem repræsentanter for professionelle og forældre fra de 5 distrikter.

Det fælles værdigrundlag har følgende fire værditemaer:

  1. Professionelle og forældre skaber fællesskaber
  2. Relationen mellem professionelle og forældre skal være ligeværdig
  3. Professionelle og forældre skaber fælles kultur
  4. Kommunikation er nøglen til forståelse

Dagtilbud, BFO'er og skoler tager udgangspunkt i det fælles værdigrundlag i deres arbejde med at udvikle nye samarbejdsformer med forældre med fokus på inkluderende fællesskaber.

Du kan læse det fælles værdigrundlag for projektet her.

Kontakt

Center for 
Skoler, Institutioner
og Kultur

Rådhuset
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup

Send sikker besked

 

4477 2024

E-mail