Forældre som samarbejdspartnere 0-18 år

Ballerup kommunes fælles værdigrundlag for samarbejdet mellem professionelle og forældre i 0 – 18 års området.

Ballerup Kommune betragter det som en fælles opgave for forældre og professionelle at skabe forudsætningerne for det enkelte barn og den samlede børnegruppes trivsel, udvikling og læring i de kommunale tilbud.

Forældre og professionelle har fokus på inklusionsopgaven og går ind i samarbejdet med forskellige ansvarsroller, erfaringer og indfaldsvinkler.

Det fælles værdigrundlag er udviklet i et samarbejde mellem repræsentanter for professionelle og forældre fra de 9 distrikter.

Det fælles værdigrundlag har følgende fire værditemaer:

  1. Professionelle og forældre skaber fællesskaber
  2. Relationen mellem professionelle og forældre skal være ligeværdig
  3. Professionelle og forældre skaber fælles kultur
  4. Kommunikation er nøglen til forståelse

Institutioner og skoler tager udgangspunkt i det fælles værdigrundlag i deres arbejde med at udvikle nye samarbejdsformer med forældre med fokus på inklusion.

Andre sider i Forældre som samarbejdspartnere 0-18 år

Kontakt

Center for Skoler,
Institutioner
og Kultur


Rådhuset
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup

4477 2000

E-mail