Kolonier og naturbaser

Ballerup Kommune ejer kolonien Bøtø Strandpark. Derudover ejer kommunen Blokhytten, som benyttes som hovedbase for de naturbaser, som er oprettet i alle skoledistrikter.

Fælles for Bøtø Strandpark og Blokhytten er, at de overvejende udlejes til klubber, institutioner og skoler beliggende her i kommunen.

Bøtø Strandpark kan endvidere lejes af tilskudsberettigede foreninger fra Ballerup Kommune.

Foreninger m.v. uden for Ballerup Kommune kan også leje Bøtø Strandpark, men der er specielle retningslinjer herfor.

​Bøtø Strandpark ligger på Falster - Bøtøvej 194, 4873 Væggerløse

Besøg Bøtø Strandparks Facebookside

Besøg Bøtø Strandparks hjemmeside

Hvem kan leje?

 • Kolonien lejes ud til skoler, institutioner, foreninger, til kurser samt til private arrangementer i begrænset omfang.
 • Kolonien udlejes kun med personale.

Hvor mange er der plads til? 

 • Kolonien består af en række enkelte huse med tilsammen 92 sengepladser.
 • Sengepladserne er fordelt således:
  • 5 rum med 2 sengepladser
  • 7 rum med 4 sengepladser
  • 9 rum med 6 sengepladser
   se

Faciliteter:

 • Fælles spise- og opholdsfaciliteter. Der er ansat personale, der sørger for maden. 
 • Store udenomsarealer med boldbaner og gode aktivitetsmuligheder.
 • Der er kun 300 m til en rigtig dejlig sandstrand.

Udflugtsmuligheder:

 • Middelaldercentret er et frilandsmuseum - hvor 1300-tals miljø er bygget op med huse, værksteder og kastemaskine.
 • Det Sorte Museum i Gedser - viser fund fra Falsters kyster i form af fossiler, bjergarter, mineraler, rav mv.
 • Guldborgsund Zoo og Botanisk Have -  I kan se naturligt forekommende dyr i zoo-anlægget samt i resten af haven.
 • Stubmøllen i Stovby ved Væggerløse - den eneste af sin art i Danmark. Møllen er fra 1668 og åben for besøg.
 • Den lille skov Halskov Vænge ved Bregninge - indeholder flere fortidsminder i form af bl.a. 6 stendysser og 72 gravhøje.

Priser og henvendelse: 

Besøg Bøtø Strandparks Facebookside

Besøg Bøtø Strandparks hjemmeside

Du kan henvende dig vedrørende leje af Bøtø Strandpark på telefon: 5413 6094

Hytten er en fælles natur- og miljøbase til naturundervisning og –formidling for alle skoler og institutioner i kommunen. Hoved huset er indrettet med laboratorieborde, skabe og stole samt relevant laboratorieudstyr, stereolupper og mikroskoper m.v.

Hvor ligger Blokhytten?
Blokhytten ligger ved skoven Jonstrupvang bag Ballerup Rideskole.

Kildesvinget 36
2750 Ballerup

Faciliteter: 

Hytten består af en hovedbygning og 3 huse med soverum. Der er toilet i 2 af soverummene.
I
 tilknytning til hytten er der 2 sheltere og bålplads.

Der er 23 soveplader fordelt således:

 • Hovedbygning: 4 sovepladser
 • Hus 1: 6 sovepladser
 • Hus 2: 5 sovepladser
 • Hus 3: 6 sovepladser
 • Hems i opholdsstue med 2 sovepladser

Hvem kan leje?
Hytten kan lånes af lærere, pædagoger og forældrerepræsentanter for skoler og daginstitutioner fra kommunen.

Betingelser for leje og kontakt:
Blokhytten er målrettet naturformidling for Ballerup Kommunes skoler og børneinstitutioner og udlånes til disse fra 1. april til 31. oktober. Skolerne og børneinstitutionerne kan reservere hytten til hele den efterfølgende udlejningssæson (1.4. - 31.10) fra 2. maj året før.

Ved ønske om leje, skal der rettes henvendelse til Pædagogisk Center Ballerup PC Ballerup.

Praktiske oplysninger:
Diverse information og tjekskema vedr. naturundervisningsmidler m.v. udsendes med bekræftelse på lån af hytten.

Nøgle udleveres af Pædagogisk Center på Rådhuset.

Priser for leje:

    Pris Tider
 Hverdage  Uden overnatning  0 kr.  kl. 08.00-14.00 (undervisning) 
 Hverdage  Uden overnatning  300 kr.  kl. 14.00-22.00
 Hverdage  Med overnatning  500 kr.  kl. 08.00-14.00 (næste dag)
 Hverdage  Med overnatning  500 kr.  kl. 14.00-14.00
 Weekend  Fredag-lørdag  500 kr.  kl. 14.00-14.00 (næste dag)
 Weekend  Lørdag-søndag  500 kr.  kl. 14.00-14.00 (næste dag)
 Weekend   Fredag-søndag  1000 kr.   kl. 14.00-14.00 (søndag

 

Hovedformålet med feriekolonien Bøtø Strandpark er at danne rammen om aktiviteter, der understøtter Ballerup Kommunes målsætninger og politikker på trivsels- og sundhedsområdet. Det vil sige, at organisationer og institutioner hjemmehørende i Ballerup Kommune har fortrinsret til at leje feriekolonien.

Organisationer og institutioner, der ikke er hjemmehørende i Ballerup Kommune, har adgang til at leje feriekolonien i det omfang at denne udlejning ikke kolliderer med Ballerup Kommunes egne planlagte aktiviteter. I begrænset omfang (10-15 weekends om året) kan privat udlejning finde sted. Den private udlejning må i omfang ikke overstige de kommunale aktiviteter og må ikke kollidere med planlagte kommunale aktiviteter.

Borgere og ansatte i Ballerup Kommune har fortrinsret til privat at leje feriekolonien i det omfang at anvendelsen ikke strider imod Ballerup Kommunes værdigrundlag og på vilkår, der nærmere angives af Center for Skoler, Institutioner og Kultur. Disse vilkår præciserer forhold omkring priser, opsigelse af aftaler og erstatningsansvar. Det betyder endvidere, at Ballerup Kommune til enhver tid forbeholder sig retten til at afvise et lejemål.

Reservation af kolonien kan tidligst foretages et år i forvejen af lejere hjemmehørende i Ballerup Kommune, og 9 måneder i forvejen af lejere fra andre kommuner og foregår efter ”først til mølle princippet”. Ved privat udlejning kan kolonien dog tidligst reserveres 9 måneder i forvejen af borgere og ansatte hjemmehørende i Ballerup Kommune og 6 måneder i forvejen af borgere fra koloniens lokalområde.

Al udlejning af feriekolonien - både privat og institutionel - foregår via Bøtø Strandpark på 5413 6094

Kontakt

Center for 
Skoler, Institutioner
og Kultur

Rådhuset
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup

Send sikker besked

 

4477 2024

E-mail